ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตราเร็วของแสง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
แสงที่เดินทางผ่านตัวกลางโปร่งแสง (คือไม่เป็นสุญญากาศ) จะมีอัตราเร็วต่ำกว่า c
อัตราส่วนของ c ต่ออัตราเร็วของแสงที่เดินทางผ่านในตัวกลาง เรียกว่า [[ดรรชนีหักเห]]ของตัวกลางนั้น
โดยเมื่อผ่านแก้ว จะมีดรรชนีหักเห 1.5-1.9

ผ่านน้ำจะมีดรรชีนีหักเห 1.3330

ผ่านเบนซินจะมีดรรชนีหักเห 1.5012

ผ่านคาร์บอนไดซัลไฟต์จะมีดรรชนีหักเห 1.6276

ผ่านเพชรจะมีดรรชนีหักเห 2.417 ผ่านน้ำแข็งจะมีดรรชนีหักเห 1.309
 
ผ่านน้ำแข็งจะมีดรรชนีหักเห 1.309
 
การเดินทางข้ามเวลา (time travel)
ผู้ใช้นิรนาม