ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"

ปรับข้อมูลและสำนวน
(ปรับข้อมูลและสำนวน)
<!--เผื่ออนาคต {{About |ongoing research for potential COVID-19 vaccine|potential therapeutic drugs for COVID-19|COVID-19 drug development|drugs that may be repurposed for treating COVID-19|COVID-19 drug repurposing research}} -->
<!-- {{2019-20 coronavirus pandemic sidebar | expanded = medical}} -->
'''วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019''' เป็น[[วัคซีน]]ที่อาจจะมีใน[[อนาคต]]เพื่อป้องกัน[[โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019]] (COVID‑19)
<!-- บทอื่น ๆ ที่เปลี่ยนทางมายังบทความนี้:
แม้จะยังไม่มีที่ผ่าน[[การทดลองทางคลินิก]]แล้ว แต่ก็มี[[องค์กร]]หลายองค์กรที่พยายามพัฒนาวัคซีนเช่นนี้อยู่
วัคซีนโรคโควิด
COVID-19 vaccine
-->
'''วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019''' เป็นวัคซีนที่อาจจะมีในอนาคตเพื่อป้องกัน[[โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019]] (COVID‑19)
แม้จะยังไม่มีที่ผ่าน[[การทดลองทางคลินิก]]แล้ว มีองค์กรหลายองค์กรที่พยายามพัฒนาวัคซีนเช่นนี้อยู่
ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2020 [[องค์การอนามัยโลก]]คาดว่า จะมีวัคซีนป้องกัน[[ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)]] ที่เป็นเหตุของโรคอย่างเร็วก็ {{nowrap |18 เดือน}}<ref>{{cite web | url = https://www.sciencealert.com/who-says-a-coronavirus-vaccine-is-18-months-away | title = Here's Why It's Taking So Long to Develop a Vaccine for the New Coronavirus | last1 = Grenfell | first1 = Rob | last2 = Drew | first2 = Trevor | date = 2020-02-17 | website = ScienceAlert | deadurl = no | archive-url = https://web.archive.org/web/20200228010631/https://www.sciencealert.com/who-says-a-coronavirus-vaccine-is-18-months-away | archive-date = 2020-02-28 | access-date = 2020-02-26}}</ref>
องค์การพันธมิตรเพื่อนวัตกรรมเตรียมรับโรคระบาด ({{abbr |CEPI| Coalition for Epidemic Preparedness Innovations }})
ซึ่งกำลังรวบรวมเงินทุนจำนวน {{nowrap |2,000 ล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]}} (ประมาณ {{nowrap |64,600 ล้านบาท}}) ทั่วโลกเพื่อลงทุนและพัฒนาหาวัคซีนให้ไวที่สุด<ref name="cepi-fund">{{cite web | title = CEPI welcomes UK Government's funding and highlights need for $2 billion to develop a vaccine against COVID-19 | url = https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19-virus/ | publisher = Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Oslo, Norway | access-date = 2020-03-23 | date = 2020-03-06 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200501110147/https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19-virus/ | archivedate = 2020-05-01 | deadurl = no}}</ref>
ได้ระบุในเดือน{{nowrap |เมษา}}ว่า วัคซีนอาจมีใช้เป็นมาตรการฉุกเฉินน้อยกว่า {{nowrap |12 เดือน}}หรือคือมีตั้งแต่ต้นปี 2021<ref name="thanh">{{cite journal | last = Thanh Le | first = Tung | last2 = Andreadakis | first2 = Zacharias | last3 = Kumar | first3 = Arun | last4 = Gómez Román | first4 = Raúl | last5 = Tollefsen | first5 = Stig | last6 = Saville | first6 = Melanie | last7 = Mayhew | first7 = Stephen | title = The COVID-19 vaccine development landscape | journal = Nature Reviews Drug Discovery | date = 2020-04-09 | issn = 1474-1776 | doi = 10.1038/d41573-020-00073-5 | pmid = 32273591 | url = https://www.nature.com/articles/d41573-020-00073-5 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200502130554/https://www.nature.com/articles/d41573-020-00073-5 | archivedate = 2020-05-02 | deadurl = no}}</ref>
 
ในเดือนเมษายน 2020 มีวัคซีนแคนดิเดต 115 ชนิดที่กำลังพัฒนา<ref name=thanh/><ref name="milken">{{cite web | title = COVID-19 treatment and vaccine tracker | url = https://milkeninstitute.org/sites/default/files/2020-04/Covid19%20Tracker%20NEW4-21-20-2.pdf | publisher = Milken Institute | access-date = 2020-04-21 | date = 2020-04-21 | lay-url = https://milkeninstitute.org/covid-19-tracker | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200502032058/https://milkeninstitute.org/sites/default/files/2020-04/Covid19%20Tracker%20NEW4-21-20-2.pdf | archivedate = 2020-05-02 | deadurl = no}}</ref>
5 ชนิดได้เริ่มศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลกับ[[มนุษย์]]ใน[[ระยะการทดลองทางคลินิก|ระยะที่ 1-2]] และ 6 ชนิดใน[[ระยะการทดลองทางคลินิก|ระยะที่ 1]] (ดูความต่างในหัวข้อ'''[[#candidates|วัคซีนแคนดิเดต]]''')
{{TOC limit}}
 
== โปรเจ็กต์ ==
[[โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019]] ได้[[การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562–2563|ระบุตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019]]<ref name="Fauci">{{cite journal | last1 = Fauci | first1 = AS | last2 = Lane | first2 = HC | last3 = Redfield | first3 = RR | title = Covid-19 - Navigating the Uncharted | journal = The New England Journal of Medicine | volume = 382 | issue = 13 | pages = 1268-1269 | date = March 2020 | pmid = 32109011 | doi = 10.1056/nejme2002387 | pmc = 7121221 }}</ref>
แล้วเกิดโรคระบาดทั่วโลกในปี 2020 ทำให้มี[[การลงทุน]]และ[[วิจัย]]เพื่อพัฒนา[[วัคซีน]]<ref name=Fauci/><ref name="Gates">{{cite journal | last1 = Gates | first1 = B | title = Responding to Covid-19 - A Once-in-a-Century Pandemic? | journal = The New England Journal of Medicine | date = February 2020 | volume = 382 | issue = 18 | pages = 1677-1679 | pmid = 32109012 | doi = 10.1056/nejmp2003762 }}</ref>
องค์การจำนวนมากได้ใช้[[ยีโนมจีโนม]]ที่เผยแพร่เพื่อพัฒนาวัคซีนที่อาจได้ผลต่อ SARS-CoV-2<ref name=Fauci/><ref name="Reut_NIH_Moderna_3months">
{{cite news | last1 = Steenhuysen | first1 = Julie | last2 = Kelland | first2 = Kate | title = With Wuhan virus genetic code in hand, scientists begin work on a vaccine | date = 2020-01-24 | agency = Reuters | url = https://www.reuters.com/article/us-china-health-vaccines-idUSKBN1ZN2J8 | access-date = 2020-01-25 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200125203723/https://www.reuters.com/article/us-china-health-vaccines-idUSKBN1ZN2J8 | archive-date = 2020-01-25 | deadurl = no }}</ref><ref name="clinicaltrialsarena">
{{cite web | first = Praveen | last = Duddu | url = https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/coronavirus-mers-cov-drugs/ | title = Coronavirus outbreak: Vaccines/drugs in the pipeline for Covid-19 | publisher = Clinical Trials Arena | date = 2020-02-19 | access-date = 2020-02-19 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200430182603/https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/coronavirus-mers-cov-drugs/ | archivedate = 2020-04-30 | deadurl = no}}</ref><ref name="lee">
 
องค์กรหรือบริษัทกว่า {{nowrap |100 แห่ง}}มีส่วนพัฒนาวัคซีน<ref name=milken/>
ในบริเวณที่เรียกว่า เมืองหลวงแห่งชีวสุขภาพ ซึ่งเป็นเขต[[ชีวเภสัชศาสตร์วเภสัชศาสตร์]]ขนาดใหญ่เป็นขนาดที่อันดับ 4 ในสหรัฐ<ref>{{Cite web | title = Top 10 U.S. Biopharma Clusters | url = https://www.genengnews.com/a-lists/top-10-u-s-biopharma-clusters-6/ | date = 2018-09-23 | website = GEN | language = en-US | deadurl = no | access-date = 2020-04-30 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200503074750/https://www.genengnews.com/a-lists/top-10-u-s-biopharma-clusters-6/ | archivedate = 2020-05-03 | deadurl = no}}</ref>
มีบริษัท 8 บริษัทที่กำลังช่วยพัฒนาวัคซีนโดยตรง<ref>{{Cite web | title = COVID-19 Vaccine Progress from 14 BioHealth Capital Region Organizations · BioBuzz | url = https://biobuzz.io/covid-19-vaccine-progress-from-14-biohealth-capital-region-organizations/ | date = 2020-04-08 | website = BioBuzz | language = en-US | deadurl = no | access-date = 2020-04-30 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200501042804/https://biobuzz.io/covid-19-vaccine-progress-from-14-biohealth-capital-region-organizations/ | archivedate = 2020-05-01 }}</ref>
ในเดือนมีนาคม 2020 มีงานศึกษาทางคลินิกทั่วโลก {{nowrap |500 งาน}}เพื่อพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคในระยะต่าง ๆ ที่ได้ลงทะเบียนกับองค์การอนามัยโลก<ref name="cheng">{{cite journal | last1 = Cheng | first1 = Matthew P. | last2 = Lee | first2 = Todd C. Lee | last3 = Tan | first3 = Darrell H.S. | last4 = Murthy | first4 = Srinivas | title = Generating randomized trial evidence to optimize treatment in the COVID-19 pandemic | journal = Canadian Medical Association Journal | date = 2020-03-26 | volume = 192 | issue = 15 | pages = E405-E407 | doi = 10.1503/cmaj.200438 | pmid = 32336678 | pmc = 7162442 | url = https://www.cmaj.ca/content/192/15/E405 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200429104814/https://www.cmaj.ca/content/192/15/E405 | archivedate = 2020-04-29 | deadurl = no }}</ref>
 
ในต้นเดือนมีนาคม 2020 องค์การพันธมิตรเพื่อนวัตกรรมเตรียมรับโรคระบาด ({{abbr |CEPI| Coalition for Epidemic Preparedness Innovations }}) ได้ประกาศหาทุน {{nowrap |2,000 ล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]}} (ประมาณ {{nowrap |64,600 ล้านบาท}}) เพื่อสำหรับหุ้นส่วนระหว่างที่รวมรัฐ องค์องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล และ[[ประชาสังคม]]ทั่วโลกเพื่อให้เร่งการพัฒนาวัคซีนสำหรับโควิด โดยได้รับคำมั่นสัญญาณจากรัฐบาล[[ประเทศเดนมาร์ก]] [[ฟินแลนด์]] [[เยอรมนี]] [[นอร์เวย์]] และ[[สหราชอาณาจักร]]แล้ว<ref name=cepi-fund/>
ระหว่างเดือนมีนาคมกับเมษายนรัฐบาล[[แคนาดา]]ได้จัดเงินทุน[[งบประมาณ]]จำนวน {{nowrap |1,300 ล้าน[[ดอลลาร์แคนาดา]]}} (ประมาณ {{nowrap |30,000 ล้านบาท}}) เพื่องานวิจัย พัฒนา และทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีนตลอดจนถึงปี 2022<ref>{{Cite news | url = https://globalnews.ca/news/6857058/coronavirus-canada-science-vaccine-funding/ | title = Trudeau announces $1.1B to fund COVID-19 vaccine development, tracking of cases | date = 2020-04-23 | work = Global News, The Canadian Press | access-date = 2020-04-23 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200429235026/https://globalnews.ca/news/6857058/coronavirus-canada-science-vaccine-funding/ | archivedate = 2020-04-29 | deadurl = no}}</ref>
 
=== แพลตฟอร์มเทคโนโลยี ===
*อนุภาคคล้ายไวรัสซึ่งมีบทบาท[[การถ่ายแบบดีเอ็นเอ|ถ่ายแบบดีเอ็นเอ]] - สถาบัน Shenzhen Geno-Immune Medical Institute กำลังพัฒนา LV-SMENP
 
ตาม CEPI แพลตฟอร์มที่ใช้[[ดีเอ็นเอ]]หรือ[[เอ็มอาร์เอ็นเอ]]มีหวังมากว่าสามารถเปลี่ยนการทำงานของแอนติเจนของโควิดเพื่อให้[[ภูมิคุ้มกัน]]ตอบสนองได้อย่างเข้มแข็ง เป็นวิธีที่ประเมินผลได้เร็ว สามารถปรับให้มีอายุใช้งานยาว และสามารถเตรียมผลิตในขนาดมาก ๆ ได้<ref name=thanh/>
แพล็ตฟอร์มอื่นแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่กำลังพัฒนารวมทั้ง[[เพปไทด์]], โปรตีนลูกผสม (recombinant protein), ไวรัสลดฤทธิ์แต่ยังมีชีวิตอยู่ (attenuated) และไวรัสที่หมดฤทธิ์ฆ่าแล้ว (inactivated)<ref name=thanh/>
ทั่วไปแล้ว เทคโนโลยีวัคซีนโรคโควิดที่กำลังพัฒนาไม่เหมือนวัคซีนป้องกัน[[ไข้หวัดใหญ่]] แต่เป็นเทคโนโลยีของใหม่ที่เฉพาะเจาะจงต่อกลไก[[การติดเชื้อ]]ของโควิด และยังช่วยให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพื่อใช้ป้องกันโรคในที่สุด<ref name=thanh/>
แพลตฟอร์มวัคซีนที่กำลังพัฒนายังเล็งที่กลไกความเสี่ยงการติดเชื้อโควิดในกลุ่ม[[ประชากร]]ย่อย ๆ เช่น [[ผู้สูงอายุ]] [[เด็ก]] [[หญิงมีครรภ์]] หรือบุคคลที่ภูมิต้านทานอ่อนแอ[[ภูมิคุ้มกันบกพร่อง]]อยู่แล้ว<ref name=thanh/>
 
CEPI จัดระยะพัฒนาการของวัคซีนเป็น "ระยะสำรวจ" (exploratory) คือการวางแผนและออกแบบวัคซีนแคนดิเดตโดยยังไม่ได้ประเมินใน[[สิ่งมีชีวิต]] "ระยะพลีคลินิกพรีคลินิก" คือการประเมินใน[[สิ่งมีชีวิต]]และเตรียมผลิต[[สารประกอบ]]เพื่อใช้ทดสอบใน[[มนุษย์]] และ "ระยะ 1" เป็นการศึกษาความปลอดภัยเบื้องต้นในมนุษย์<ref name=thanh/>
 
{{anchor | candidates}}<!-- มีลิงก์จากที่อื่น กรุณาอย่าลบหรือเปลี่ยนโดยไม่แก้ลิงก์ด้วย -->
== วัคซีนแคนดิเดต ==
ดังที่นักวิทยาศาสตร์ CEPI ได้รายงานในเดือนเมษายน มีวัคซีนแคนดิเดต {{nowrap |115 อย่าง}}ที่อยู่ในพัฒนาการระยะแรก ๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรเจ็กต์กำลังทำการที่ยืนยันแล้ว หรืออยู่ในระยะสำรวจหรือพลีคลินิกพรีคลินิก<ref name=thanh/>
{{nowrap |ระยะที่ 1}} โดยหลักตรวจสอบความปลอดภัยและขนาดในผู้สุขภาพดีเป็นสิบ ๆ คน เทียบกับ{{nowrap |ระยะที่ 2}} ซึ่งตามการะประสบความสำเร็จของทำหลัง{{nowrap |ระยะที่ 1}} ที่ได้ประสบความสำเร็จ จะตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อยา (immunogenicity) ขนาดของยา (โดยประสิทธิผลจะขึ้นอยู่กับ[[ไบโอมาร์คเกอร์]]ที่พบ) และผลไม่พึงประสงค์ โดยทดสอบกับคนเป็นร้อย ๆ<ref name="Vaccines.gov">
{{cite web | title = Vaccine Safety - Vaccines | url = https://www.vaccines.gov/basics/safety | website = www.vaccines.gov | publisher = US Department of Health and Human Services | accessdate = 2020-04-13 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200422073442/https://www.vaccines.gov/basics/safety | archivedate = 2020-04-22 | deadurl = no}}</ref><ref name="fda-ddp">
{{cite web | title = The drug development process | url = https://www.fda.gov/patients/learn-about-drug-and-device-approvals/drug-development-process | publisher = US Food and Drug Administration | access-date = 2020-04-12 | date = 2018-01-04 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200222182002/https://www.fda.gov/patients/learn-about-drug-and-device-approvals/drug-development-process | archivedate = 2020-02-22 | deadurl = no}}</ref>
การทดลองรวม{{nowrap |ระยะ 1-2}} ตรวจสอบความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเบื้องต้น ปกติจะเป็น[[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม]] (โดยใช้[[ยาหลอก]]) ทำในศูนย์การทดลองหลายศูนย์ และจะสืบหาขนาดที่มีประสิทธิผลอย่างแม่นยำไปด้วย<ref name=fda-ddp/>
ส่วน{{nowrap |ระยะที่ 3}} ปกติจะมีผู้ร่วมการทดลองมากกว่า มี[[กลุ่มควบคุม]] ทดสอบประสิทธิผลป้องกันโรค และสืบหาผลที่ไม่พึงประสงค์และขนาดที่ดีสุด<ref name=Vaccines.gov/><ref name=fda-ddp/>
 
(CanSino Biologics, Institute of Biotechnology of the Academy of Military Medical Sciences)
| recombinant adenovirus type 5 vector
| <span style="background-color:#00FF00">ระยะ 2</span> เป็น interventional trial เพื่อหาขนาดและผลข้างเคียง (500 คน)
| จีน
| มี.ค.-ธ.ค. 2020
([[มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด]])
| adenovirus vector
| <span style="background-color:#00FF00">ระยะ 1-2</span>, [[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม]]โดยใช้[[ยาหลอก]] ทำที่ศูนย์หลายศูนย์ (510 คน)
| สหราชอาณาจักร
| เม.ย. 2020-พ.ค. 2021
(BioNTech, Fosun Pharma, [[ไฟเซอร์]])
| อาร์เอ็นเอ
| <span style="background-color:#00FF00">ระยะ 1-4</span> วัคซีน 4 อย่าง, dose escalation, parallel cohorts (196 คน)
| เยอรมนี
| เม.ย. 2020-พ.ค. 2021
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
(Sinovac Biotech)
| ไวรัส SARS-CoV-2 ทำให้ไร้ฤทธิ์ฆ่าแล้ว
| <span style="background-color:#00FF00">ระยะ 1-2</span> [[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม]]โดยใช้[[ยาหลอก]] [[การทดลองแบบอำพราง|อำพรางสองทาง]] ทำที่ศูนย์เดียว (744 คน)
| จีน
| เม.ย.-ธ.ค. 2020
| '''INO-4800'''
(Inovio Pharmaceuticals, CEPI, Korea National Institute of Health, International Vaccine Institute)
| พลาสมิดของดีเอ็นเอส่งด้วยวิธี electroporation <!--*** เริ่มเชิงอรรถ ***-->{{Efn-ua |
'''electroporation''' หรือ '''electropermeabilization''' หรือ '''electrotransfer''' เป็นเทคนิคทาง[[จุลชีววิทยา]]ที่ประกบ[[สนามไฟฟ้า]]กับเซลล์เพื่อเพิ่มสภาพให้ซึมผ่านได้ของ[[เยื่อหุ้มเซลล์]] จึงทำให้สารเคมี ยา หรือดีเอ็นเอเข้าไปในเซลล์ได้<ref name="pmid6329708">
{{cite journal | last1 = Neumann | first1 = E | last2 = Schaefer-Ridder | first2 = M | last3 = Wang | first3 = Y | last4 = Hofschneider | first4 = PH | title = Gene transfer into mouse lyoma cells by electroporation in high electric fields | journal = The EMBO Journal | volume = 1 | issue = 7 | pages = 841-5 | year = 1982 | pmid = 6329708 | pmc = 553119 | doi = 10.1002/j.1460-2075.1982.tb01257.x }}</ref><ref>
{{Citation | last = Chang | first = Donald C. | chapter = Electroporation and Electrofusion | date = 2006-09-15 | editor-last = Meyers | editor-first = Robert A. | publisher = Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA | doi = 10.1002/3527600906.mcb.200300026 | isbn = 9783527600908 | title = Encyclopedia of Molecular Cell Biology and Molecular Medicine}}</ref>
}}<!--*** จบเชิงอรรถ ***-->
| <span style="background-color:#00FF00">ระยะ 1-2</span> (40 คน)
| สหรัฐ เกาหลีใต้
| เม.ย.-พ.ย. 2020
| <small>เกาหลีใต้อยู่ในระยะ 1-2 ซึ่งเกิดทำขนานกับการทดลองระยะ 1 ในสหรัฐ</small><ref>
{{Cite web | url = https://www.ivi.int/ivi-inovio-and-knih-to-partner-with-cepi-in-a-phase-i-ii-clinical-trial-of-inovios-covid-19-dna-vaccine-in-south-korea/ | title = IVI, INOVIO, and KNIH to partner with CEPI in a Phase I/II clinical trial of INOVIO's COVID-19 DNA vaccine in South Korea | publisher = International Vaccine Institute | date = 2020-04-16 | access-date = 2020-04-23}}</ref><ref name="Inov-04336410">
{{ClinicalTrialsGov |NCT04336410|Safety, Tolerability and Immunogenicity of INO-4800 for COVID-19 in Healthy Volunteers}}</ref>
| '''mRNA-1273'''
(Moderna, US National Institute of Allergy and Infectious Diseases)
| การแพ่แพร่กระจายของอนุภาคนาโนที่เป็น[[ลิพิด]]และมี[[เอ็มอาร์เอ็นเอ]]
| ระยะ 1 (45 คน)
| สหรัฐ
| มี.ค. 2020 จนถึง[[ฤดูใบไม้ผลิ]]-[[ฤดูร้อน]] 2021
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
(Beijing Institute of Biological Products, Wuhan Institute of Biological Products)
| ไว้รัสไวรัสโควิดที่ทำให้ไร้ฤทธิ์ฆ่าแล้ว (vero cells)
| ระยะ 1 (288 คน)
| จีน
| เม.ย. 2020 - พ.ย. 2021
| <small>กำลังเขาเข้าสู่การทดลองระยะที่สองโดยจะให้คนเข้าร่วมเกินพันคนรวมทั้งเด็ก ยังไม่เริ่มรับสมัคร</small><ref name="wuhan-52227">
{{cite web | url = http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52227 | title = A randomized, double-blind, placebo parallel-controlled phase I/II clinical trial for inactivated novel coronavirus pneumonia vaccine (vero cells) | publisher = Chinese Clinical Trial Registry | date = 2020-04-11 | accessdate = 2020-04-25 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200510144252/http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52227 | archivedate = 2020-05-10 | deadurl = no}}</ref><ref name="who-4-23">
{{Cite web | url = https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/draft-landscape-COVID-19-candidate-vaccines-23-April-2020.pdf | title = Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines - 23 April 2020 | publisher = World Health Organization | date = 2020-04-23 | access-date = 2020-04-25 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200430080231/https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/draft-landscape-COVID-19-candidate-vaccines-23-April-2020.pdf | archivedate = 2020-04-30 | deadurl = no}}</ref>
{| class="wikitable floatright" style="width:24em;margin-left: 1em;"
|-
! colspan="3" style="background-color: #FFEBCD;" | วัคซีนแคนดิเดตสำหรับโรคโควิดที่จะทดลองใน{{nowrap |ระยะที่ 1}} ใน{{nowrap |ปี 2020<br><small><center>แหล่งอ้างอิง}}<ref name=milken/><ref>{{Cite web | title = COVID-19 vaccine frontrunners | author = Akst, Jef | url = https://www.the-scientist.com/news-opinion/covid-19-vaccine-frontrunners-67382 | publisher = The Scientist Magazine | date = 2020-04-29 | access-date = 2020-04-30 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200506041249/https://www.the-scientist.com/news-opinion/covid-19-vaccine-frontrunners-67382 | archivedate = 2020-05-06 | deadurl = no}}</ref></center></small>
|-
! วัคซีนแคนดิเดต
|-
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
(SK Biosciences, รัฐบาลของ[[รัฐซัสแคตเชวัน|รัฐ{{nowrap |ซัสแคตเชวัน}}]], ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้)
| หน่วยย่อยแอนติเจนของ COVID-19
| ก.ย.
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
(VBI Vaccines, National Research Council of Canada)
| [[ไวรัสโคโรนาไวรัส]]ทั่วไป
| ปลายปี
|-
=== งานวิจัยพรีคลินิก ===
ในเดือนเมษายน องค์การอนามัยโลกแถลงการณ์เป็นตัวแทนนักวิทยาศาสตร์กลุ่มต่าง ๆ ทั่วโลกว่าจะร่วมมือกันเพื่อเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด<ref name="who-scientists">{{Cite web | url = https://www.who.int/news-room/detail/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-on-covid-19-vaccine-development | title = Public statement for collaboration on COVID-19 vaccine development | publisher = World Health Organization | date = 2020-04-13 | access-date = 2020-04-20 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200509141649/https://www.who.int/news-room/detail/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-on-covid-19-vaccine-development | archivedate = 2020-05-09 | deadurl = no}}</ref>
โดยชักชวนให้องค์กรต่าง ๆ ร่วมมือกันรวมทั้งองค์กรที่กำลังพัฒนาวัคซีนแคนดิเดต องค์กรควบคุมและตั้งนโยบายของรัฐ ผู้ให้เงินทุน องร์กรสาธารณสุข และรัฐบาล ให้ร่วมมือกันเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนที่มีประสิทธผลประสิทธิผลได้โดยมีปริมาณเพียงพอเพื่อจำหน่ายให้กับแก่เขตต่าง ๆ ทั้งหมดของโลกโดยเฉพาะเขตที่ยากจน<ref name=thanh/>
แต่เมื่อวิเคราะห์ประวัติของอุตสาหกรรมพัฒนาวัคซีนก็พบว่า การพัฒนาจะล้มเหลวในอัตรา{{nowrap |ร้อยละ 84-90}}<ref name=thanh/><ref name=bio/>
 
อนึ่ง เพราะโควิดเป็นไวรัสใหม่ มีลักษณะต่าง ๆ ที่ยังไม่ชัดเจนทั้งหมด และต้องใช้กลยุทธ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาวัคซีน ทุก ๆ ขั้นตอนจึงเสี่ยงไม่สำเร็จสูงมาก<ref name=thanh/>
เพื่อประเมินประสิทธิผลที่วัคซีนหนึ่ง ๆ อาจมี จะต้องพัฒนาการจำลองทางคอมพิวเตอร์และสัตว์จำลองที่เฉพาะเจาะจงต่อโควิดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และสิ่งจำลองเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถทดสอบยืนยันกับลักษณะต่าง ๆ ของไวรัสที่ยังไม่ปรากฏ เป็นกระบวนการสิ่งที่ประเทศต่าง ๆ ต้องร่วมมือร่วมกันทำโดยกำลังจัดตั้งใน{{nowrap |ปี 2020}}<ref name=thanh/>
 
ในบรรดาวัคซีนแคนดิเดตที่ยืนยันแล้วว่ากำลังพัฒนา บริษัทเอกชนเป็นผู้พัฒนาในอัตรา{{nowrap |ร้อยละ 70}} ที่เหลือนักวิชาการ รัฐบาล และองค์กรสาธารณสุขเป็นผู้พัฒนา<ref name=thanh/>
ผู้พัฒนาวัคซีนโดยมากเป็นบริษัทเล็ก ๆ หรือทีมนักวิจัยใน[[มหาวิทยาลัย]]ผู้มีประสบการณ์น้อยในการออกแบบวัคซีนที่ให้ประสบความสำเร็จ มีสมรรถภาพทางการเงินทุนจำกัดในการเพื่อทำงานทดลองทางคลินิกที่ซับซ้อนและการเพื่อผลิตวัคซีนถ้าไม่ได้บริษัทเภสัชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ข้ามชาติเป็นหุ้นส่วน<ref name=thanh/>
ส่วนต่าง ๆ ของโลกที่ผู้กำลังพัฒนาวัคซีนรวมองค์กรในสหรัฐและแคนาดาผู้รวมกันมีงานวิจัยวัคซีนที่แอ๊กถีฟเป็นอัตรา{{nowrap |ร้อยละ 46}} ทั้งหมดของโลก เทียบกับเอเชียที่{{nowrap |ร้อยละ 36}} รวมประเทศจีน และกับยุโรปที่{{nowrap |ร้อยละ 18}}<ref name=thanh/>
 
ในต้นเดือนเมษายน นักวิทยาศาสตร์เครือข่าย CEPI แถลงการณ์ว่ามีวัคซีนแคนดิเดต 115 ชนิดที่กำลังพัฒนารวมทั้งที่เป็นโปรเจ็กต์บุกเบิกหรือพรีคลินิก หรือที่เป็นการทดสอบความปลอดภัยในมนุษย์ระยะ{{nowrap |ที่ 1}}<ref name=thanh/>
ตารางมาจากแหล่งอ้างอิงสาธารณะที่ติดตามความก้าวหน้าของวัคซีนใหม่ ๆ ที่จะเข้าสู่การทดลองระยะ{{nowrap |ที่ 1}} ใน{{nowrap |ปี 2020}}<ref name=milken/>
 
==== การทดลองระยะ 1 ที่วางแผนในปี 2020 ====
วัคซีนแคนดิเดตที่กำลังออกแบบหรือพัฒนาในระยะพลีพรีคลินิกสำหรับโรคโควิดในปี 2020 อาจจะไม่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาในมนุษย์เพราะเป็น[[พิษ]] ไม่มี[[ประสิทธิผล]]ชักนำให้ภูมิคุ้มกันตอบสนอง หรือล้มเหลวในด้านต่าง ๆ ในสัตว์ทดลอง หรือเพราะอาจจะไม่มีทุนพอ<ref name="gouglas">
{{cite journal | journal = The Lancet. Global Health | title = Estimating the cost of vaccine development against epidemic infectious diseases: a cost minimisation study | date = 2018-10-17 | authors = Gouglas, Dimitrios; Le, Tung Thanh; Henderson, Klara; Kaloudis, Aristidis; Danielsen, Trygve; Hammersland, Nicholas Caspersen; Robinson, James M; Heaton, Penny M; Røttingen, John-Arne | volume = 6 | issue = 12 | pages = e1386-96 | url = https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30346-2/fulltext | doi = 10.1016/S2214-109X(18)30346-2 | pmid = 30342925 | pmc = 7164811}}</ref><ref name="strovel">
{{cite book | last1 = Strovel | first1 = J | last2 = Sittampalam | first2 = S | last3 = Coussens | first3 = NP | last4 = Hughes | first4 = M | last5 = Inglese | first5 = J | last6 = Kurtz | first6 = A | last7 = Andalibi | first7 = A | last8 = Patton | first8 = L | last9 = Austin | first9 = C | last10 = Baltezor | first10 = M | last11 = Beckloff | first11 = M | display-authors = 6 | title = Assay Guidance Manual | date = 2016-07-01 | pmid = 22553881 | chapter = Early Drug Discovery and Development Guidelines: For Academic Researchers, Collaborators, and Start-up Companies | publisher = Eli Lilly & Company and the National Center for Advancing Translational Sciences | chapter-url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92015/ }}</ref>
สำหรับโรคติดเชื้อ โอกาสประสบความสำเร็จของวัคซีนแคนดิเดตสำหรับโรคติดเชื้อในการฝ่าอุปสรรคระยะพลีพรีคลินิกแล้วเข้าสู่ระยะการทดลองในมนุษย์ระยะหนึ่ง 1 อยู่ในอัตรา{{nowrap |ร้อยละ 41-57}}<ref name=gouglas/>
ทุนของการทดลองเบื้องต้นในมนุษย์ค่อนข้างสูงสำหรับผู้พัฒนาวัคซีน ประเมินอยู่ที่ {{nowrap |14-25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ {{nowrap |440-786 ล้านบาท}})
สำหรับโปรแกรมการทดลอง{{nowrap |ระยะที่ 1}} ทั่วไป แต่ก็อาจถึง {{nowrap |70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ {{nowrap |2,200 ล้านบาท}}) ได้เหมือนกัน<ref name=gouglas/><ref name="dimasi">{{cite journal | last1 = DiMasi | first1 = JA | last2 = Grabowski | first2 = HG | last3 = Hansen | first3 = RW | title = Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs | journal = Journal of Health Economics | volume = 47 | pages = 20-33 | date = May 2016 | pmid = 26928437 | doi = 10.1016/j.jhealeco.2016.01.012 | url = https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/12742/DiMasi-Grabowski-Hansen-RnD-JHE-2016.pdf;sequence=1 | hdl = 10161/12742 | hdl-access = free | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200514051624/https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/12742/DiMasi-Grabowski-Hansen-RnD-JHE-2016.pdf | archivedate = 2020-05-14 | deadurl = no}}</ref>
เมื่อเปรียบเทียบกับ{{nowrap |[[โรคไวรัสอีโบลา]]}}ที่ระบาดทั่วระหว่างปี 2013-2016 ซึ่งมีวัคซีนแคนดิเดต {{nowrap |37 ชนิด}}ที่พัฒนาอย่างเร่งด่วน มีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เป็นวัคซีน โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันประสิทธิผลในการทดลองระยะ{{nowrap |ที่ 2-3}} ประมาณ {{nowrap |1,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ}} ({{nowrap |35,292 ล้านบาท}})<ref name=gouglas/>
 
=== วัคซีนที่ไม่เฉพาะเจาะจงโรคโควิด ===
วัคซีนบางชนิดมีผลที่ไม่เฉพาะเจาะจง (Non-specific effects)
คืออาจมีประโยชน์เกินนอกเหนือจากโรคที่ป้องกัน<ref name="Kleinnijenhuis 2015">{{cite journal | last1 = Kleinnijenhuis | first1 = J | last2 = van Crevel | first2 = R | last3 = Netea | first3 = MG | title = Trained immunity: consequences for the heterologous effects of BCG vaccination. | journal = Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene | date = January 2015 | volume = 109 | issue = 1 | pages = 29-35 | doi = 10.1093/trstmh/tru168 | pmid = 25573107}}</ref>
วัคซีนป้องกัน[[วัณโรค]] คือ [[วัคซีนบาซิลลัสกาลแม็ต-เกแร็ง|บีซีจี]] เป็นตัวอย่างวัคซีนอย่างหนึ่งที่กำลังทดสอบว่าป้องกันโรคโควิดได้หรือไม่ ตามคำเพราะมีผู้อ้างว่าอัตราการตายเพราะโรคโควิดต่ำกว่าในประเทศที่ให้วัคซีนบีซีจีเป็นปกติ<ref name="deVrieze-April">{{cite journal | last1 = de Vrieze | first1 = Jop | title = Can a century-old TB vaccine steel the immune system against the new coronavirus? | journal = Science | date = 2020-03-23 | doi = 10.1126/science.abb8297 | url = https://www.sciencemag.org/news/2020/03/can-century-old-tb-vaccine-steel-immune-system-against-new-coronavirus | accessdate = 2020-04-11 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200512070454/https://www.sciencemag.org/news/2020/03/can-century-old-tb-vaccine-steel-immune-system-against-new-coronavirus | archivedate = 2020-05-12 | deadurl = no}}</ref>
 
ในเดือนมีนาคม 2020 [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]]ได้เริ่มการทดลองวัคซีนบีซีจีแบบสุ่มเพื่อลดการติดโรคโควิดในโดยรับแพทย์พยาบาล {{nowrap |1,000 คน}}<ref name="BCG-EudraCT">{{cite web | title = EudraCT 2020-000919-69 | url = https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-000919-69/NL | website = EU Clinical Trials Register | accessdate = 2020-04-11 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200404104902/https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-000919-69/NL | archivedate = 2020-04-04 | deadurl = no}}</ref>
ส่วน[[ประเทศออสเตรเลีย]]ก็ทำการทดลองแบบสุ่มเช่นกันโดยรับแพทย์พยาบาล {{nowrap |4,170 คน}}<ref name="MCRI-BCG-trial">
{{cite web | title = Murdoch Children's Research Institute to trial preventative vaccine for COVID-19 healthcare workers | url = https://www.mcri.edu.au/news/murdoch-children%E2%80%99s-research-institute-trial-preventative-vaccine-covid-19-healthcare-workers | website = Murdoch Children's Research Institute | accessdate = 2020-04-11 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200430080056/https://www.mcri.edu.au/news/murdoch-children%E2%80%99s-research-institute-trial-preventative-vaccine-covid-19-healthcare-workers | archivedate = 2020-04-30 | deadurl = no }}</ref><ref name="CT.gov BCG Australia">
{{cite web | title = BCG Vaccination to Protect Healthcare Workers Against COVID-19 | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04327206 | website = ClinicalTrials.gov | accessdate = 2020-04-11 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200510044409/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04327206 | archivedate = 2020-05-10 | deadurl = no }}</ref>
ส่วนการทดลองในสหรัฐรับแพทย์พยาบาล {{nowrap |700 คน}}ในเมือง[[บอสตัน]]และ[[ฮิวสตัน]]<ref name="Harvard BCG trial CT.gov">{{cite web | title = BCG Vaccine for Health Care Workers as Defense Against SARS-COV2 | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04348370 | website = ClinicalTrials.gov | accessdate = 2020-04-18 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200511051754/http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04348370 | archivedate = 2020-05-11 | deadurl = no }}</ref>
และการทดลองที่มหาวิทยาลัยอียิปต์ในเมือง[[ไคโร]]รับแพทย์พยาบาล {{nowrap |900 คน}}<ref name="BCG Cairo CT.gov">{{cite web | title = Application of BCG Vaccine for Immune-prophylaxis Among Egyptian Healthcare Workers During the Pandemic of COVID-19 | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04350931 | website = ClinicalTrials.gov | accessdate = 2020-04-18 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200509115047/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04350931 | archivedate = 2020-05-09 | deadurl = no }}</ref>
การทดลองอีกงานหนึ่งในเนเธอร์แลนด์จะตรวจว่า วัคซีนบีซีจีช่วยป้องกันคนชราหรือไม่ โดยรับคนอายุเกิน {{nowrap |65 ปี}} {{nowrap |1,000 คน}}และรับคนอายุน้อยกว่านั้น {{nowrap |600 คน}}<ref name="Neth-BCG-elderly-EudraCT">{{cite web | title = EudraCT Number 2020-001591-15 | url = https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-001591-15/NL | website = EU Clinical Trials Register | accessdate = 2020-04-23}}</ref>
การทดลองในเมือง[[เมเดยิน]][[ประเทศโคลอมเบีย]]รับแพทย์พยาบาล {{nowrap |1,000 คน}}<ref name="BCG-Colombia-CT.gov">{{cite web | title = Performance Evaluation of BCG vs COVID-19 | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04362124 | website = ClinicalTrials.gov | accessdate = 2020-04-24 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200510190045/http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04362124 | archivedate = 2020-05-10 | deadurl = no }}</ref>
อย่างไรก็ดี ตามองค์การอนามัยโลก ยังไม่มี[[หลักฐาน|หลักฐาน]]ว่าวัคซีนบีซีจีป้องกันไม่ให้ติดโรคโควิด<ref>{{cite web | title = Bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccination and COVID-19 | website = World Health Organization (WHO) | date = 2020-04-12 | url = https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/bacille-calmette-gu%C3%A9rin-(bcg)-vaccination-and-covid-19 | access-date = 2020-05-01 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200509171803/https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/bacille-calmette-gu%C3%A9rin-(bcg)-vaccination-and-covid-19 | archivedate = 2020-05-09 | deadurl = no}}</ref>
 
[[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม]]โดย[[ยาหลอก]]เพื่อตรวจว่า[[วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์]] (ป้องกัน[[โรคหัด]]-[[คางทูม]]-[[หัดเยอรมัน]]) สามารถป้องกันแพทย์พยาบาลจากโรคโควิดจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2020 ที่เมืองไคโรโดยรับ[[อาสาสมัคร]] {{nowrap |200 คน}}<ref name="MMR-Cairo-CT.gov">{{cite web | title = Measles Vaccine in HCW | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04357028 | website = ClinicalTrials.gov | accessdate = 2020-04-24 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200507053436/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04357028 | archivedate = 2020-05-07 | deadurl = no}}</ref>
 
== ข้อจำกัด ==
งานศึกษาหนึ่งพบว่าในระหว่าง{{nowrap |ปี 2006-2015}} การได้รับอนุมัติให้ทำการทดลอง{{nowrap |ระยะที่ 1}} แล้วผ่านการทดลอง{{nowrap |ระยะที่ 3}} อย่างสำเร็จได้อยู่ที่อัตรา{{nowrap |ร้อยละ 16.2}} สำหรับวัคซีน<ref name="bio">{{cite web | url = https://www.bio.org/sites/default/files/legacy/bioorg/docs/Clinical%20Development%20Success%20Rates%202006-2015%20-%20BIO,%20Biomedtracker,%20Amplion%202016.pdf | title = Clinical Development Success Rates 2006-2015 | date = June 2016 | publisher = BIO Industry Analysis | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200511021929/https://www.bio.org/sites/default/files/legacy/bioorg/docs/Clinical%20Development%20Success%20Rates%202006-2015%20-%20BIO,%20Biomedtracker,%20Amplion%202016.pdf | archivedate = 2020-05-11 | deadurl = no}}</ref>
และองค์กร CEPI ก็ได้ระบุว่าอัตราประสบความสำเร็จของวัคซีนแคนดิเดตที่กำลังพัฒนาอยู่ในปี 2020 น่าจะอยู่ที่เพียงร้อยละ 10<ref name=thanh/>
 
การพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะความเร่งด่วนเพื่อผลิตวัคซีนสำหรับโรคโควิดอาจเพิ่มความเสี่ยงและอัตราความล้มเหลวของการพัฒนาและผลิตวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล<ref name=thanh/>
งานวิจัยเบื้องต้นเพื่อประเมินประสิทธิผลของวัคซีนโดยใช้สัตว์แบบจำลองที่เฉพาะต่อโรคโควิด เช่น หนูเพาะให้มียีนหน่วยรับ ACE2 (ACE2-transgenic mice), ใช้สัตว์ทดลองอื่น ๆ และไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ แสดงว่าจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพใน{{nowrap |ระดับ 3}} เมื่อทดลองกับไวรัสที่ยังมีฤทธิ์อยู่ไม่ตาย และจำเป็นต้องร่วมมือกันในระดับสากลเพื่อให้มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย<ref name=thanh/>
ในเดือนเมษายน 2020 องค์กร CEPI แถลงการณ์ว่า "การประสานงานและการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและเป็นสากลระหว่างผู้พัฒนาวัคซีน องค์กรควบคุม องค์กรตั้งนโยบาย ผู้ให้เงินทุน องค์กรสาธารณสุข และรัฐบาลจำเป็นเพื่อให้วัคซีนแคนดิเดตในระยะสุดท้าย ๆ สามารถผลิตได้ในอย่างเพียงพอและจำหน่ายให้แก่เขตติดโรคทั้งหมดได้อย่าง[[ยุติธรรม]] โดยเฉพาะแก่เขตที่ยากจน"<ref name=thanh/>
 
อนึ่ง เทียบกับ[[วัคซีนไข้หวัดใหญ่]]ที่ปกติผลิตเป็นจำนวนมากโดยฉีดไวรัสเข้าไปในไข่ไก่ วิธีนี้ใช้ไม่ได้สำหรับวัคซีนโรคโควิดเพราะไวรัสไม่สามารถแพร่พันธุ์ภายในในไข่<ref>{{Cite web | url = https://www.cnn.com/2020/03/27/health/chicken-egg-flu-vaccine-intl-hnk-scli/index.html | title = Millions of chickens are used to make vaccines each year. But that won't work for coronavirus | last = Yeung | first = Jessie | date = 2020-03-29 | website = CNN | deadurl = no | access-date = 2020-04-04 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200423035519/https://www.cnn.com/2020/03/27/health/chicken-egg-flu-vaccine-intl-hnk-scli/index.html | archivedate = 2020-04-23 | deadurl = no}}</ref>
 
== ปัญหาของการศึกษาแบบ "ท้าทาย" ที่เสนอ ==
เพราะ[[การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562–2563|โรคโควิดกำลังระบาดทั่ว]]โดยเป็นเรื่องฉุกเฉินทั่วโลก จึงกำลังต้องพิจารณายุทธการย่อเวลาเพื่ออนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโควิด โดยเฉพาะการย่อเวลาของการทดลองทางคลินิกระยะ 2-3 ที่ปกติยาว (ธรรมดาหลายปี)<ref name="eyal">
{{Cite journal | last = Eyal | first = Nir | last2 = Lipsitch | first2 = Marc | last3 = Smith | first3 = Peter G. | title = Human challenge studies to accelerate coronavirus vaccine licensure | url = https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa152/5814216 | journal = The Journal of Infectious Diseases | language = en | doi = 10.1093/infdis/jiaa152 | date = 2020-03-31 | pmid = 32232474 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200511102037/https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa152/5814216 | archivedate = 2020-05-11 | deadurl = no}}</ref><ref name="callaway">
{{Cite journal | last = Callaway | first = Ewen | date = 2020-03-26 | title = Should scientists infect healthy people with the coronavirus to test vaccines? | url = https://www.nature.com/articles/d41586-020-00927-3 | journal = Nature | language = en | volume = 580 | issue = 7801 | pages = 17 | doi = 10.1038/d41586-020-00927-3 | pmid = 32218549}}</ref><ref name="boodman">
{{Cite web | url = https://www.statnews.com/2020/03/11/researchers-rush-to-start-moderna-coronavirus-vaccine-trial-without-usual-animal-testing/ | title = Coronavirus vaccine clinical trial starting without usual animal data | publisher = STAT | author = Boodman, Eric | date = 2020-03-13 | access-date = 2020-04-19 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200511174127/https://www.statnews.com/2020/03/11/researchers-rush-to-start-moderna-coronavirus-vaccine-trial-without-usual-animal-testing/ | archivedate = 2020-05-11 | deadurl = no}}</ref>
คือเมื่อได้ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนแคนดิเดตในสัตว์ทดลองและมนุษย์ที่สุขภาพปกติแล้ว อาจต้องทำงานศึกษาแบบท้าทาย (challenge) และมีกลุ่มควบคุมโดยข้ามงานทดลองระยะ 3 ที่ปกติต้องทำ ซึ่งช่วยเร่งให้อนุมัติใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิดได้อย่างกว้างขวาง<ref name=eyal/><ref name="cohen">{{Cite journal | url = https://www.sciencemag.org/news/2020/03/speed-coronavirus-vaccine-testing-deliberately-infecting-volunteers-not-so-fast-some | title = Speed coronavirus vaccine testing by deliberately infecting volunteers? Not so fast, some scientists warn | last = Cohen | first = Jon | date = 2020-03-31 | journal = Science | doi = 10.1126/science.abc0006 | access-date = 2020-04-19 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200506192241/https://www.sciencemag.org/news/2020/03/speed-coronavirus-vaccine-testing-deliberately-infecting-volunteers-not-so-fast-some | archivedate = 2020-05-06 | deadurl = no}}</ref>
งานศึกษาเช่นนี้เคยทำกับโรคที่เสี่ยงตายน้อยกว่าโควิด เช่น [[ไข้หวัดใหญ่]]ทั่วไป [[ไข้รากสาดน้อย]] [[อหิวาตกโรค]] และ[[มาลาเรีย]]<ref name=callaway/>
 
งานศึกษาแบบท้าทายมีสองขั้นตอน ขั้นแรกตรวจสอบวัคซีนแคนดิเดตว่าปลอดภัยหรือไม่และมีผลต่อภูมิต้านทานอย่างไรทั้งในสัตว์ทดลองและผู้ใหญ่อาสาสมัครสุขภาพดี ({{nowrap |100 คน}}หรือน้อยกว่านั้น) พร้อม ๆ กันซึ่งปกติจะทำเป็นลำดับต่อกันเริ่มจากสัตว์ก่อน
ขั้นสองใช้ขนาดวัคซีนที่ได้ผลในเป็นการทดลองขนาดใหญ่{{nowrap |ระยะ 2-3}} ในและให้วัคซีนขนาดที่ได้ผลแก่อาสาสมัครผู้ไม่ได้ติดโรคมาก่อน มีความเสี่ยงน้อย (เช่น ผู้มีอายุน้อย) โดยจงใจทำให้ติดเชื้อไวรัสโควิดเพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ให้[[ยาหลอก]]<ref name=eyal/><ref name=callaway/><ref name=cohen/>
หลังจาก "ท้าทาย" ให้ติดโรคเช่นนี้ ก็จะเฝ้าตรวจอาสามาสมัครอย่างใกล้ชิดในคลินิกที่มีอุปกรณ์วัสดุพร้อมมือสามารถช่วยชีวิตได้ถ้าจำเป็น<ref name=eyal/><ref name=callaway/>
การอาสาเป็นผู้ร่วมงานศึกษาแบบท้าทายในช่วงเกิดโรคระบาดทั่วเช่นนี้ คล้ายกับการเข้าปฏิบัติการในเหตุการณ์ฉุกเฉินของแพทย์พยาบาลเพื่อรักษาคนไข้ที่ติดโรคโควิด หรือของ[[เจ้าหน้าที่ดับเพลิง]] หรือของผู้บริจาคอวัยวะ<ref name=eyal/>
 
แม้งานศึกษาเช่นนี้จะน่าสงสัยทาง[[จริยธรรม]]เพราะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออาสาสมัครเพราะโรคอาจรุนแรงขึ้นเหตุวัคซีน (disease enhancement) เพราะไม่ชัดเจนว่าวัคซีนปลอดภัยในระยะยาวหรือไม่ หรือเพราะประเด็นปัญหาอื่น ๆ แต่ตามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโรคติดต่อ งานศึกษาเช่นนี้ก็อาจเลี่ยงไม่ได้ถ้าโรคโควิดระบาดรุนแรงมากขึ้น<ref name=eyal/><ref name=callaway/><ref name=cohen/>
เพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิผลลดจำนวนคนตายเพราะโรคโควิดเป็นล้าน ๆ คนตามที่คาดทั่วโลกเนื่องกับโรคโควิดตามคาด<ref name=eyal/><ref>{{Cite document | title = The global impact of COVID-19 and strategies for mitigation and suppression | publisher = Imperial College COVID-19 Response Team | doi = 10.25561/77735 | date = 2020-03-26 | access-date = 2020-04-19 | url = https://spiral.imperial.ac.uk:8443/bitstream/10044/1/77735/10/2020-03-26-COVID19-Report-12.pdf | last1 = Walker | first1 = P. | last2 = Whittaker | first2 = C. | last3 = Watson | first3 = O. | last4 = Baguelin | first4 = M. | last5 = Ainslie | first5 = K. | last6 = Bhatia | first6 = S. | last7 = Bhatt | first7 = S. | last8 = Boonyasiri | first8 = A. | last9 = Boyd | first9 = O. | last10 = Cattarino | first10 = L. | last11 = Cucunuba Perez | first11 = Z. | last12 = Cuomo-Dannenburg | first12 = G. | last13 = Dighe | first13 = A. | last14 = Donnelly | first14 = C. | last15 = Dorigatti | first15 = I. | last16 = Van Elsland | first16 = S. | last17 = Fitzjohn | first17 = R. | last18 = Flaxman | first18 = S. | last19 = Fu | first19 = H. | last20 = Gaythorpe | first20 = K. | last21 = Geidelberg | first21 = L. | last22 = Grassly | first22 = N. | last23 = Green | first23 = W. | last24 = Hamlet | first24 = A. | last25 = Hauck | first25 = K. | last26 = Haw | first26 = D. | last27 = Hayes | first27 = S. | last28 = Hinsley | first28 = W. | last29 = Imai | first29 = N. | last30 = Jorgensen | first30 = D. | displayauthors = 29 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200511141707/https://spiral.imperial.ac.uk:8443/bitstream/10044/1/77735/10/2020-03-26-COVID19-Report-12.pdf | archivedate = 2020-05-11 | deadurl = no}}</ref>
 
== ประวัติ ==
มีวัคซีนป้องกันโรค[[ไวรัสโคโรนาไวรัส]]ในสัตว์หลายอย่าง รวมทั้งโรคหลอดลมอักเสบเหตุติดเชื้อไวรัส (infectious bronchitis virus) โรคไวรัสโคโรนาไวรัสในสุนัข (canine coronavirus) และโรคไวรัสโคโรนาไวรัสในแมว (feline coronavirus)<ref>{{cite journal | last1 = Cavanagh | first1 = D | title = Severe acute respiratory syndrome vaccine development: experiences of vaccination against avian infectious bronchitis coronavirus | journal = Avian Pathology | volume = 32 | issue = 6 | pages = 567-82 | date = December 2003 | pmid = 14676007 | doi = 10.1080/03079450310001621198 | pmc = 7154303 }}</ref>
 
โปรเจ็กต์ก่อน ๆ ที่พัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสใน[[สกุล (ชีววิทยา)|สกุล]] ''Coronaviridae'' ที่มนุษย์ติดมุ่งใช้สำหรับ[[กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง]] (ซาร์ส หรือ {{abbr |SARS| severe acute respiratory syndrome }}) และ[[โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง]] (เมอร์ส หรือ {{abbr |MERS| Middle East respiratory syndrome }})
โดยวัคซีนป้องกันโรคซาร์ส<ref>{{cite journal | last1 = Gao | first1 = W | last2 = Tamin | first2 = A | last3 = Soloff | first3 = A | last4 = D'Aiuto | first4 = L | last5 = Nwanegbo | first5 = E | last6 = Robbins | first6 = PD | last7 = Bellini | first7 = WJ | last8 = Barratt-Boyes | first8 = S | last9 = Gambotto | first9 = A | display-authors = 6 | title = Effects of a SARS-associated coronavirus vaccine in monkeys | journal = Lancet | volume = 362 | issue = 9399 | pages = 1895-6 | date = December 2003 | pmid = 14667748 | pmc = 7112457 | doi = 10.1016/S0140-6736(03)14962-8 }}</ref>
และป้องกันโรคเมอร์ส<ref>{{cite journal | last1 = Kim | first1 = E | last2 = Okada | first2 = K | last3 = Kenniston | first3 = T | last4 = Raj | first4 = VS | last5 = AlHajri | first5 = MM | last6 = Farag | first6 = EA | last7 = AlHajri | first7 = F | last8 = Osterhaus | first8 = AD | last9 = Haagmans | first9 = BL | last10 = Gambotto | first10 = A | display-authors = 6 | title = Immunogenicity of an adenoviral-based Middle East Respiratory Syndrome coronavirus vaccine in BALB/c mice | journal = Vaccine | volume = 32 | issue = 45 | pages = 5975-82 | date = October 2014 | pmid = 25192975 | pmc = 7115510 | doi = 10.1016/j.vaccine.2014.08.058 }}</ref>
ได้ทดสอบใน[[สัตว์ตัวแบบทดลอง]]ที่ไม่ใช่มนุษย์แล้ว
แต่จนถึงปี 2020 ก็ยังไม่มีวัคซีนรักษาหรือป้องกันโรคซาร์สที่แสดงว่าปลอดภัยและมีประสิทธิผลในมนุษย์<ref name="JiangFutureVirology">
{{cite journal | last1 = Jiang | first1 = S | last2 = Lu | first2 = L | last3 = Du | first3 = L | title = Development of SARS vaccines and therapeutics is still needed | journal = Future Virology | volume = 8 | issue = 1 | pages = 1-2 | date = January 2013 | pmid = 32201503 | pmc = 7079997 | doi = 10.2217/fvl.12.126 }}</ref><ref>
{{cite web | url = https://www.nhs.uk/conditions/sars/ | title = SARS (severe acute respiratory syndrome) | date = 2020-03-05 | publisher = National Health Service | deadurl = no | archive-url = https://web.archive.org/web/20200309174230/https://www.nhs.uk/conditions/sars/ | archive-date = 2020-03-09 | access-date = 2020-01-31}}</ref>
แม้ตามวรรณกรรมงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระหว่าง{{nowrap |ปี 2005-2006}} การหาและพัฒนาวัคซีนและยาใหม่ ๆ เพื่อรักษาโรคซาร์สจริง ๆ เป็นเรื่องที่รัฐบาลและองค์กรสาธารณสุขต่าง ๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญ<ref name="PMID 15655773">
{{cite journal | last1 = Greenough | first1 = TC | last2 = Babcock | first2 = GJ | last3 = Roberts | first3 = A | last4 = Hernandez | first4 = HJ | last5 = Thomas | first5 = WD | last6 = Coccia | first6 = JA | last7 = Graziano | first7 = RF | last8 = Srinivasan | first8 = M | last9 = Lowy | first9 = I | last10 = Finberg | first10 = RW | last11 = Subbarao | first11 = K | last12 = Vogel | first12 = L | last13 = Somasundaran | first13 = M | last14 = Luzuriaga | first14 = K | last15 = Sullivan | first15 = JL | last16 = Ambrosino | first16 = DM | display-authors = 6 | title = Development and characterization of a severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus-neutralizing human monoclonal antibody that provides effective immunoprophylaxis in mice | journal = The Journal of Infectious Diseases | volume = 191 | issue = 4 | pages = 507-14 | date = February 2005 | pmid = 15655773 | pmc = 7110081 | doi = 10.1086/427242 }}</ref><ref name="PMID 15885812">
{{cite journal | last1 = Tripp | first1 = RA | last2 = Haynes | first2 = LM | last3 = Moore | first3 = D | last4 = Anderson | first4 = B | last5 = Tamin | first5 = A | last6 = Harcourt | first6 = BH | last7 = Jones | first7 = LP | last8 = Yilla | first8 = M | last9 = Babcock | first9 = GJ | last10 = Greenough | first10 = T | last11 = Ambrosino | first11 = DM | last12 = Alvarez | first12 = R | last13 = Callaway | first13 = J | last14 = Cavitt | first14 = S | last15 = Kamrud | first15 = K | last16 = Alterson | first16 = H | last17 = Smith | first17 = J | last18 = Harcourt | first18 = JL | last19 = Miao | first19 = C | last20 = Razdan | first20 = R | last21 = Comer | first21 = JA | last22 = Rollin | first22 = PE | last23 = Ksiazek | first23 = TG | last24 = Sanchez | first24 = A | last25 = Rota | first25 = PA | last26 = Bellini | first26 = WJ | last27 = Anderson | first27 = LJ | display-authors = 6 | title = Monoclonal antibodies to SARS-associated coronavirus (SARS-CoV): identification of neutralizing and antibodies reactive to S, N, M and E viral proteins | journal = Journal of Virological Methods | volume = 128 | issue = 1-2 | pages = 21-8 | date = September 2005 | pmid = 15885812 | pmc = 7112802 | doi = 10.1016/j.jviromet.2005.03.021 }}</ref><ref name="PMID 16453264">
{{cite journal | last1 = Butler | first1 = D | title = SARS veterans tackle coronavirus | journal = Nature | volume = 490 | issue = 7418 | pages = 20 | date = October 2012 | pmid = 23038444 | doi = 10.1038/490020a | bibcode = 2012Natur.490...20B }}</ref>
จนถึงเดือนมีนาคม 2020 มีวัคซีนโรคเมอร์สชนิดหนึ่ง (อาศัยดีเอ็นเอ) ที่ได้ผ่านการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 กับมนุษย์แล้ว<ref>{{cite journal | last1 = Modjarrad | first1 = K | last2 = Roberts | first2 = CC | last3 = Mills | first3 = KT | last4 = Castellano | first4 = AR | last5 = Paolino | first5 = K | last6 = Muthumani | first6 = K | last7 = Reuschel | first7 = EL | last8 = Robb | first8 = ML | last9 = Racine | first9 = T | last10 = Oh | first10 = MD | last11 = Lamarre | first11 = C | last12 = Zaidi | first12 = FI | last13 = Boyer | first13 = J | last14 = Kudchodkar | first14 = SB | last15 = Jeong | first15 = M | last16 = Darden | first16 = JM | last17 = Park | first17 = YK | last18 = Scott | first18 = PT | last19 = Remigio | first19 = C | last20 = Parikh | first20 = AP | last21 = Wise | first21 = MC | last22 = Patel | first22 = A | last23 = Duperret | first23 = EK | last24 = Kim | first24 = KY | last25 = Choi | first25 = H | last26 = White | first26 = S | last27 = Bagarazzi | first27 = M | last28 = May | first28 = JM | last29 = Kane | first29 = D | last30 = Lee | first30 = H | last31 = Kobinger | first31 = G | last32 = Michael | first32 = NL | last33 = Weiner | first33 = DB | last34 = Thomas | first34 = SJ | last35 = Maslow | first35 = JN | display-authors = 6 | title = Safety and immunogenicity of an anti-Middle East respiratory syndrome coronavirus DNA vaccine: a phase 1, open-label, single-arm, dose-escalation trial | journal = The Lancet. Infectious Diseases | volume = 19 | issue = 9 | pages = 1013-1022 | date = September 2019 | pmid = 31351922 | doi = 10.1016/S1473-3099(19)30266-X | pmc = 7185789 }}</ref>
และมีวัคซีนอีก {{nowrap |3 อย่าง}}ที่กำลังอยู่ในกระบวนการ โดยทั้งหมดเป็นวัคซีนมีเว็กเตอร์เป็นไวรัส, 2 อย่างมีอะดีโนไวรัส (ChAdOx1-MERS, BVRS-GamVac) เป็นเว็กเตอร์ และอีกอย่างมี {{abbr |MVA| Modified vaccinia Ankara }} เป็นเว็กเตอร์<ref>{{cite journal | last1 = Yong | first1 = CY | last2 = Ong | first2 = HK | last3 = Yeap | first3 = SK | last4 = Ho | first4 = KL | last5 = Tan | first5 = WS | title = Recent Advances in the Vaccine Development Against Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirus | journal = Frontiers in Microbiology | volume = 10 | pages = 1781 | year = 2019 | pmid = 31428074 | pmc = 6688523 | doi = 10.3389/fmicb.2019.01781 }}</ref>
 
== ข้อมูลผิด ๆ ==
<!--เผื่ออนาคต {{บทความหลัก |Misinformation related to the 2019-20 coronavirus pandemic}} -->
[[สื่อสังคม]]ช่วยสนับสนุน[[ทฤษฎีสมคบคิด]]ที่อ้างว่า ไวรัสก่อโรคโควิดเป็นเชื้อโรคที่รู้จักกันมาก่อนและมีวัคซีนแล้ว
แต่จริง ๆ [[สิทธิบัตร]]ที่บทความต่าง ๆ ได้อ้างผิด ๆ ก็เป็นสิทธิบัตรสำหรับ[[ลำดับดีเอ็นเอ]]และวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่น ๆ เช่น [[ไวรัสโคโรนาไวรัสโรคซาร์ส]]<ref>
{{Cite web | url = https://www.politifact.com/factchecks/2020/jan/23/facebook-posts/there-outbreak-china-wuhan-coronavirus-there-not-v/ | title = No, there is no vaccine for the Wuhan coronavirus | last = Kertscher | first = Tom | date = 2020-01-23 | website = PolitiFact | publisher = Poynter Institute | deadurl = no | archive-url = https://web.archive.org/web/20200207133056/https://www.politifact.com/factchecks/2020/jan/23/facebook-posts/there-outbreak-china-wuhan-coronavirus-there-not-v/ | archive-date = 2020-02-07 | access-date = 2020-02-07}}</ref><ref name="20200124factcheckA">
{{Cite web | url = https://www.factcheck.org/2020/01/social-media-posts-spread-bogus-coronavirus-conspiracy-theory/ | title = Social Media Posts Spread Bogus Coronavirus Conspiracy Theory | last = McDonald | first = Jessica | date = 2020-01-24 | website = FactCheck.org | publisher = Annenberg Public Policy Center | deadurl = no | archive-url = https://web.archive.org/web/20200206102802/https://www.factcheck.org/2020/01/social-media-posts-spread-bogus-coronavirus-conspiracy-theory/ | archive-date = 2020-02-06 | access-date = 2020-02-08}}</ref>
*[https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines Draft landscape of COVID 19 candidate vaccines from WHO]
<!-- {{การระบาดทั่วของโคโรนาไวรัส 2019}} -->
{{วัคซีน | state = expanded}}
[[หมวดหมู่:วัคซีน]]
[[หมวดหมู่:การวิจัยทางการแพทย์]]
11,815

การแก้ไข