ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2493]] โปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับราชการที่[[กรมเสนาธิการ]] ทรงดำรงตำแหน่งราชองครักษ์ประจำพระองค์[[สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี]]ใน[[รัชกาลที่ 7]] ถึง[[พ.ศ. 2500]] ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิจัย [[กรมเสนาธิการกลาโหม]] เสกสมรสกับ[[หม่อมราชวงศ์เครือศรี โศภางค์]] มีโอรสธิดา คือ
1.# พันตำรวจโท หม่อมราชวงศ์อุฑฑินวิศิษฎ์ สวัสดิวัตน์
2.# หม่อมราชวงศ์โพยมศรี สุขุม
3.# หม่อมราชวงศ์นภาศรี บุรณศิริ
4.# ท่านผู้หญิงนภกานต์ สุวรรรณจินดา
5.# หม่อมราชวงศ์วิมลโพยม อนิรุทธเทวา
6.# หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
 
พลอากาศจัตวา หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ [[26 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2531]]
ผู้ใช้นิรนาม