ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตราเร็วของแสง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
โดยเมื่อผ่านแก้ว จะมีดรรชนีหักเห 1.5-1.9 ผ่านน้ำจะมีดรรชีนีหักเห 1.3330 ผ่านเบนซินจะมีดรรชนีหักเห 1.5012 ผ่านคาร์บอนไดซัลไฟต์จะมีดรรชนีหักเห 1.6276 ผ่านเพชรจะมีดรรชนีหักเห 2.417 ผ่านน้ำแข็งจะมีดรรชนีหักเห 1.309
 
การเดินทางข้ามเวลา (time travel)
การเดินทางย้อนเวลา(time travel)การทดลองการเดินทางด้วยความเร็วแสง และ การย้อนเวลา ค้นพบทฎษฎีใหม่จาก Dr.wavekh เมื่อนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสันนิฐานการย้อนเวลาเป็นไปได้ แต่อาจมีปรากฏการ paradox หรือ ทฤษฎีความผิดปกติของการข้ามเวลานั่นเอง ผุ้คนหรือทุกท่าน คงเคยได้ยินได้อ่านได้ฟังหรือทราบกันว่า ถ้าเราย้อนเวลากลับไปค่าปู่หรือพ่อของเราในอดีตแล้วเราเกิดมาเพื่อฆ่าคนพวกนี้จากใครล่ะ ยังคงเป็นปรากฏการหรือทฤษฎี ที่มิอาจโต้แย้งได้ ได้คิดข้อสันนิฐานหนึ่งขึ้นมาได้ไม่รู้ว่าอาจมีข้อมูลนี้อยุ่บนโลกแล้วหรือไม่ก็ตาม ผมขอเปิดเผยแนวคิด ทฎษฎีใหม่ ว่าด้วยการข้ามเวลาสามารถทำได้จริงหากมนุษยชาติสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์หรือยานพาหนะ อะไรก็ตาม ที่มีการเคลื่อนที่เดินทางได้แซงแสงหรือเร็วกว่าแสง และควบคุมจุดตกกระทบของแสงก่อนที่จะถึงรูหนอนได้นั่นไม่ใช่ปัญหาในการย้อนเวลา จากความผิดปกติของทฤษฎี paradox ข้างต้น คิดว่าเมื่อย้อนเวลากลับไปแล้วกระแสของเวลาตามธรรมชาติจะทำให้เราและผู้กำเนิดไม่สามารถพบเจอกันได้เพราะเป็นมิติเวลาคู่ขนาดที่ในโลกนั้นมีเรา แต่ไม่มีปู่หรือพ่ออยู่ กับอีกหนึ่งทฤษฏี เราอาจจะไปในมิติที่มีปู่หรือพ่อของเราแต่พวกเราไม่สามารถที่จะเห็นเราได้ด้วยธรรมชาติของกาลเวลาและอวกาศของแสงไม่สามารถทำให้ปู่หรือพ่อของเราและเราสัมผัสหรือจับต้องกันได้ และอีกหนึ่งทฤษฎีสุดท้าย เมื่อเราย้อนเวลากลับไปในมิตินั้นๆแล้ว เราและปู่หรือพ่อของเราสามารถมองเห็นกันได้ตามปกติทั่วไป 1ทฤษฎีแยก เราและปู่หรือพ่อของเราสามารถเจอกันได้พูดคุยกันได้แต่ไม่สามารถเข้าใกล้กันหรือสัมผัสกันได้ในรัศมีที่การเดินทางของแสงกั้นเอาไว้ 2 ทฤษฎีแยก เราและปู่หรือพ่อของเราสามารถเจอกันได้พูดคุยกันได้และสามารถเข้าใกล้หรือสัมผัสกันได้ แต่ไม่สามารถที่จะค่าค่าพวกเขาได้
 
การทดลองการเดินทางด้วยความเร็วแสง และ การย้อนเวลา ค้นพบทฎษฎีใหม่จาก Dr.wavekh เมื่อนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสันนิฐว่าานการย้อนเวลาเป็นไปได้ แต่อาจมีปรากฏการ paradox หรือ ทฤษฎีความผิดปกติขห้วงเมเวลา เราคงเคยได้ยกันว่า ถ้าเราย้อนเวลากลับไปฆ่าปู่หรือพ่อของเราใาในอดีต แล้วใครกันให้กำเนิดเราขึ้นมาเพื่อฆ่าคนเหล่านี้
 
การเดินทางย้อนเวลา(time travel)การทดลองการเดินทางด้วยความเร็วแสง และ การย้อนเวลา ค้นพบทฎษฎีใหม่จาก Dr.wavekh เมื่อนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสันนิฐานการย้อนเวลาเป็นไปได้ แต่อาจมีปรากฏการ paradox หรือ ทฤษฎีความผิดปกติของการข้ามเวลานั่นเองหนึ่ง ผุ้คนหรือทุกท่าน คงเคยได้ยินได้อ่านได้ฟังหรือทราบกันว่า ถ้าบอกเราย้อนเวลากลับไปค่าปู่หรือพ่อของเราในอดีตแล้วเราเกิดมาเพื่อฆ่าคนพวกนี้จากใครล่ะ ยังคงเป็นปรากฏการหรือทฤษฎี ที่มิอาจโต้แย้งได้ ได้คิดข้อสันนิฐานหนึ่งขึ้นมาได้ไม่รู้ว่าอาจมีข้อมูลนี้อยุ่บนโลกแล้วหรือไม่ก็ตาม ผมขอเปิดเผยแนวคิด ทฎษฎีใหม่ ว่าด้วยการข้ามเวลาสามารถทำได้จริงหากมนุษยชาติสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์หรือยานพาหนะ อะไรก็ตาม ที่มีการเคลื่อนที่เดินทางได้แซงแสงหรือเร่งความเร็วจนมากกว่าแสง และควบคุมจุดตกกระทบของแสงก่อนที่จะถึงรูหนอนได้ นั่นไม่ใช่ปัญหาในการย้อนเวลา จากความผิดปกติของทฤษฎี paradox ข้างต้น คิดว่าเมื่อย้อนเวลากลับไปแล้วกระแสของเวลาตามธรรมชาติจะทำให้เราและผู้กำเนิดไม่สามารถพบเจอกันได้เพราะเป็นมิติเวลาคู่ขนาดที่ในโลกนั้นมีเรา แต่ไม่มีปู่หรือพ่ออยู่ กับอีกหนึ่งทฤษฏี เราอาจจะไปในมิติที่มีปู่หรือพ่อของเราแต่พวกเราไม่สามารถที่จะเห็นเราได้ด้วยธรรมชาติของกาลเวลาและอวกาศของแสงไม่สามารถทำให้ปู่หรือพ่อของเราและเราสัมผัสหรือจับต้องกันได้ และอีกหนึ่งทฤษฎีสุดท้าย เมื่อเราย้อนเวลากลับไปในมิตินั้นๆแล้ว เราและปู่หรือพ่อของเราสามารถมองเห็นกันได้ตามปกติทั่วไป 1ทฤษฎีแยก เราและปู่หรือพ่อของเราสามารถเจอกันได้พูดคุยกันได้แต่ไม่สามารถเข้าใกล้กันหรือสัมผัสกันได้ในรัศมีที่การเดินทางของแสงกั้นเอาไว้ 2 ทฤษฎีแยก เราและปู่หรือพ่อของเราสามารถเจอกันได้พูดคุยกันได้และสามารถเข้าใกล้หรือสัมผัสกันได้ แต่ไม่สามารถที่จะค่าค่าพวกเขาได้
 
ทั้ง2ทฤษฎีนี้สร้างขึ้นมาจากความคิดผมเพื่อการป้องกันเหตุการผิดปกติของ paradox ที่ไม่สามารถเข้าใกล้กันได้นั้นอาจเป็นเพราะธรรมชาติมีปรากฏการต่อสู้กับปรากฏการ paradox อยู่แล้วนั่นเอง ในอีกทางหนึ่ง เราสามารถสัมผัสพวกเขาได้ แต่เมื่อไรที่สมองและร่างกายเราคิดและทำการฆ่าปู่หรือพ่อของตัวเองแล้วละก็ แสงของธรรมชาติจะส่งเรากลับสู่มิติปัจจุบันโดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดปรากฏการณ์ paradox นั่นเอง
 
ทฤษฎีษฎีของของ Dr.wavekh นายเศรษฐพงศ์ สงวนสุข
 
== ภาพทั่วไป ==
ผู้ใช้นิรนาม