ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังดุสิต"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8762655 โดย Armonthapด้วยสจห.
(ทุกทั้วสารทิศในเขตแดนไทย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8762655 โดย Armonthapด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| หมายเหตุ =
}}
'''ทุกทั้วสารทิศในเขตแดนไทยพระราชวังดุสิต''' ตั้งอยู่ที่[[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]] สร้างขึ้นในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เพื่อเป็นที่เสด็จประทับชั่วคราว เนื่องจากภายใน[[พระบรมมหาราชวัง]] ซึ่งเป็น[[พระราชนิเวศน์]]ที่ประทับนั้นประกอบด้วย[[พระราชมณเฑียร]] หมู่พระตำหนัก หมู่เรือนในเขตพระราชฐานชั้นใน และหมู่เรือนข้าราชบริพาร ปลูกสร้างอยู่กันอย่างแออัด ปิดทางลม ทำให้ที่ประทับร้อนจัด ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระประชวรกันเสมอ ต่อมา จึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังที่ประทับถาวรจนตลอดรัชกาล แต่ได้สร้างแล้วเสร็จในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
 
ปัจจุบัน เป็นที่ประทับของ[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รวมทั้งและ [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สุทิดา พระบรมราชินีนาถพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชินี]] ซึ่งประทับที่ [[พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน]]และ[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่นั่งอัมพรสถาน]] และ [[สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาสิริกิติ์ พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีราชชนนีพันปีหลวง]] ซึ่งประทับที่ [[พระที่นั่งอัมพรสถานตำหนักจิตรลดารโหฐาน]]
 
== ประวัติ ==
15,275

การแก้ไข