ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพน"

ลดลง 25 ไบต์ ,  7 เดือนที่ผ่านมา
สัญญา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(สัญญา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
== คำนำหน้า (ภาษาอังกฤษ) ==
'''pan-''' ที่เป็น[[คำนำหน้า]] ที่มาจากภาษากรีก ''πᾶν'' ที่แปลว่า "ทั้งหมด" "ของทุกอย่าง" "เกี่ยวกับทุกคน" หรือ "เกี่ยวกับทุกกลุ่ม":
* [[ขบวนการแพนเยอรมัน]] (Pan-Germanism) - ขบวนการในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างความอันหนึ่งอันเดียวกันในบรรดาผู้พูดภาษาเยอรมันในยุโรป หรือที่เรียกว่า "Volksdeutsche"
* [[ขบวนการแพนสลาฟ]] (Pan-Slavism) - ขบวนการในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในบรรดาผู้มีเชื้อสาย[[สลาฟ]]
* [[ขบวนการแพนอาหรับ]] (Pan-Arabism) - ขบวนการในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในบรรดาประชาชนและชาติต่างใน[[โลกอาหรับ]] (Arab World)
* [[ขบวนการแพนแอฟริกา]] (Pan-Africanism) - ขบวนการทางทัศนคติทางสังคม-การเมืองและปรัชญาของกลุ่มผู้มีเชื้อสายแอฟริกาที่เป็น[[แอฟริกันพลัดถิ่น]] (African diaspora) หรือผู้ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่นอก[[ทวีปแอฟริกา]] ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็น "สังคมแอฟริกาโลก"
 
== เทววิทยาหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเทววิทยา ==
45

การแก้ไข