ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การคลังสินค้า"

เปลี่ยนชื่อผู้บริหาร
(เปลี่ยนชื่อผู้บริหาร)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|บุคลากร =
|งบประมาณ = 1,655.2674 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>
|หัวหน้า1_ชื่อ = [[พลตำรวจตรีนาย]] ไกรบุญสุชาติ เตชจักรเสมา ทรวดทรง<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/029/T_0018.PDF</ref>
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานกรรมการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = พันเอก (พิเศษ) ดิเรก ดีประเสริฐ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/029/T_0018.PDF</ref>
ผู้ใช้นิรนาม