ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทศวรรษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
== ดูเพิ่ม ==
* [[คริสต์ทศวรรษ]]
* [[พุทธทศวรรษ]]
* [[ปี]]
* [[ศตวรรษ]] (100 ปี)
* [[สหัสวรรษ]] (1000 ปี)
 
[[หมวดหมู่:หน่วยเวลา]]
[[หมวดหมู่:ทศวรรษ]]
{{โครงปี}}
ผู้ใช้นิรนาม