ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ"

(Permaisuri mimuna ย้ายหน้า พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ ไปยัง พระเจ้าทงมย็องซ็องแห่งโคกูรยอ ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
37

การแก้ไข