ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:พระเจ้าทงมย็องซองแห่งโคกูรยอ"

(PepeBonus ย้ายหน้า พูดคุย:พระเจ้าทงมย็องซ็องแห่งโคกูรยอ ไปยัง พูดคุย:พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ: "ซ็อง" ไม่ได้เป็นชื่อของกษัตริย์)
37

การแก้ไข