ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552"

(ลบไฟล์:Sam Yooranan.jpgด้วยบอต เพราะถูกแจ้งลบ (อภิปราย))
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 85%; line-height:11px;"
|- style="background:#E9E9E9"
! width = "100"| สำนัก || width = "100"| วันที่สำรวจ || width = "100" | กลุ่มตัวอย่าง || สุขุมพันธ์พันธ์ุ || ณัฏฐกรณ์ || ยุรนันท์ || แก้วสรร || อื่น ๆอื่นๆ
 
| สวนดุสิตโพล || 11-16 ธ.ค. 255151 || ?- || 42.57 || 37.40 || 13.44 || 3.49 || 3.11
|-
| สวนดุสิตโพล || 18-21 ธ.ค. 255151 || ?- || 40.95 || 30.63 || 19.03 || 4.79 || 4.60
|-
| สวนดุสิตโพล || 23-25 ธ.ค. 255151 || ?- || 40.6 || 29.73 || 20.0 || 5.2 || 4.47
|-
| สวนดุสิตโพล || 26-29 ธ.ค. 255151 || ?- || 40.7 || 27.31 || 20.15 || 4.77 || 7.07
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม