ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฌูว์ลี ปาแย็ต"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" style="margin: 1em 1em 1em 0; background:white; border: 1px #0047AB solid; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="white"
! colspan="4" align="center" |<span style="color:black;">Ribbonเครื่องหมายต่างๆของจูลี bars of Julie Payetteพาแย็ต</span>
|-
| colspan="4" align="center" |[[ไฟล์File:RCAF Astronaut, wingsRCAF.pngsvg|210px|link=Special:FilePath/RCAF_Astronaut_wings.png210px]]
|-
| colspan="4" align="center" |{{ribbon[[File:CAN devices|number=0|ribbon=Order of Canada (CC)Companion ribbon bar.png}}{{ribbonsvg|x33px]][[File:CAN devices|number=0|ribbon=Order of Military Merit (Canada)Commander ribbon (CMM).jpg}}{{ribbonsvg|x33px]][[File:CAN devices|number=0|ribbon=Order of Merit of the Police Forces (Canada)Commander ribbon (COM).jpg}}svg|x33px]]
|-
| colspan="4" align="center" |[[File:Order of St John (UK) ribbon -vector.svg|x33px]][[File:CAN National Order of Quebec Knight.svg|x33px]][[File:QEII Diamond Jubilee Medal ribbon.svg|x33px]]
| colspan="4" align="center" |{{ribbon devices|number=0|ribbon=VOStJ ribbon.png}}[[ไฟล์:Knight_National_Order_of_Québec_undressed_ribbon.png|100px|link=Special:FilePath/Knight_National_Order_of_Québec_undressed_ribbon.png]]{{ribbon devices|number=0|ribbon=QEII_Diamond_Jubilee_Medal_ribbon.png}}
|-
| colspan="4" align="center" |{{ribbon[[File:CAN Canadian Forces Decoration devices|number=0|ribbon=CD-ribbon.png}} {{ribbon devicessvg|number=0|ribbon=x33px]][[File:Ordre de la Pléiade (Francophonie).gif}} {{ribbon devices|number=0|ribbon=x33px]][[File:USA - NASA Excep Rib.png}}|x33px]]
|}
</center>
 
=== บรรดาศักดิ์ ===
* '''2 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน''' : เฮอร์ เอ็กซูเลสซิ เดอะไรต์ออนะระเบิล จูลี พาแย็ต ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และจอมทัพและอื่นๆในแคนาดา
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
* '''6 มีนาคม 2553 - 20 กันยายน 2560''' : [[File:CAN Order of Canada Officer ribbon.svg|80px]]: เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งแคนาดา ชั้นตติยาภรณ์(OC)
* '''20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560''' : [[File:CAN Order of Canada Companion ribbon.svg|80px]]: เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งแคนาดา ชั้นทุติยาภรณ์ (CC)
** '''2 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน''' : ประธานสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งแคนาดาชั้นพิเศษ (CC)
* '''20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560''' : [[File:CAN Order of Military Merit Commander ribbon.svg|80px]]: เครื่องราชอิสริยาภรณ์คุณธรรมของทหารแคนาดา ชั้นทุติยาภรณ์ (CMM)
** '''2 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน''' : ประธานสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คุณธรรมของทหารแคนาดาชั้นพิเศษ(CMM)
* '''20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560''' : [[File:CAN Order of Merit of the Police Forces Commander ribbon.svg|80px]]: เครื่องราชอิสริยาภรณ์คุณธรรมของกรมตำรวจแคนาดา ชั้นทุติยาภรณ์ (COM)
** '''2 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน''' : ประธานสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คุณธรรมของกรมตำรวจแคนาดาชั้นพิเศษ(COM)
* '''2 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน''' : [[File:Order of St John (UK) ribbon -vector.svg|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์โรงพยาบาลเซนต์จอห์นแห่งเยรูซาเล็ม ชั้น Dame of Justice
* '''พ.ศ.2543- ปัจจุบัน''' : [[File:CAN National Order of Quebec Knight.svg|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติ รัฐเคบิก
* '''พ.ศ.2543- ปัจจุบัน''' : [[File:Ordre de la Pléiade (Francophonie).gif|80px]] Ordre de la Pléiade ชั้นเบญจมาภรณ์
 
=== เหรียญแพรแถบ ===
* '''พ.ศ.2556-ปัจจุบัน''' : [[File:QEII Diamond Jubilee Medal ribbon.svg|80px]] : เหรียญประดับแพรแถบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หรือ Diamond Jubilee
* '''28 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน''' : [[File:CAN Canadian Forces Decoration ribbon.svg|80px]] : Canadian Forces' Decoration (ปฏิบัติหน้าที่ทางทหารครบ 12 ปี)
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ===
* '''25 มิถุนายน 2553 - ปัจจุบัน''' : [[File:USA - NASA Excep Rib.png|80px]] : NASA Exceptional Service Medal
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.gg.ca Website of the Governor General of Canada]
ผู้ใช้นิรนาม