ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนเทพรัตน"

เพิ่มขึ้น 978 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
 
ต่อมากรมทางหลวงได้กำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 มีเส้นทางขยายต่อไปถึงบริเวณ[[ทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง]] ตำบลหนองไม้แดง [[อำเภอเมืองชลบุรี]] [[จังหวัดชลบุรี]] โดยใช้ทางคู่ขนานของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 แต่นับหลักกิโลเมตรถนนสุขุมวิทซ้อนไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ด้วย และกำหนดชื่อเรียกใหม่เป็น '''ทางหลวงสายบางนา–หนองไม้แดง'''
 
ในอดีตมีด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณกิโลเมตรที่ 41 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เช่นเดียวกับ [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32|ถนนสายเอเชีย]] ในสมัยนั้น (คล้ายกับทางหลวงพิเศษ) เริ่มเก็บค่าผ่านทางในปี พ.ศ. 2529 และยกเลิกเก็บค่าผ่านทางในปี พ.ศ. 2537 เนื่องจาก[[จรัส พั้วช่วย|นายจรัส พั้วช่วย]] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น ประกาศยกเลิกเก็บค่าผ่านทาง
 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 [[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี]] เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อทางการของทางหลวงหมายเลข 34 ตลอดทั้งเส้นว่า '''ถนนเทพรัตน''' และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ประดับที่ป้ายชื่อทางหลวงแผ่นดินสาย 34 อีกด้วย<ref>[https://www.js100.com/en/site/post_share/view/31216 เปลี่ยนชื่อ "ถนนบางนาตราด" เป็น "ถนนเทพรัตน" ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ - จส. 100]</ref>
199

การแก้ไข