ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| chairman = [[วิรุณ ตั้งเจริญ|ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ]]
| อธิการบดี = ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร
| students = 1621,823258 คน<ref>[http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/udru-statistics.html จำนวนนักศึกษา]</ref> {{เทาเล็ก|(ปีการศึกษา 25612560)}}
| anthem = มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
| tree = [[ทองกวาว|จาน]]
384

การแก้ไข