ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษายูการิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==อ้างอิง==
*{{cite book|author=Bordreuil, Pierre. and Dennis Pardee. |title=A Manual of Ugaritic: Linguistic Studies in Ancient West Semitic 3 |location=Winona Lake, IN 46590 | publisher=Eisenbraun's, Inc|year=2009|isbn=1-57506-153-8}}
*{{cite book|author=Cunchillos, J.-L., and Juan-Pablo Vita|title=A Concordance of Ugaritic Words|publisher=Piscataway, NJ: Gorgias Press|year=2003|isbn=1-59333-258-0}}
*{{cite book|author=del Olmo Lete, Gregorio; & Sanmartín, Joaquín|title=A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition|publisher=Brill Academic Publishers|year=2004|isbn=90-04-13694-0}} (2 vols), (originally in Spanish, translated by W. G. E. Watson).
*{{cite book|author=Gibson, John C. L.|title=Canaanite Myths and Legends|publisher=T. & T. Clark|year=1977|isbn=0-567-02351-6}} This contains Latin-alphabet [[transliteration]]s of the Ugaritic texts and facing translations in English.
*{{cite book|author=[[Cyrus Herzl Gordon|Gordon, Cyrus Herzl]]|title=The Ancient Near East|publisher=W. W. Norton & Company Press|year=1965|isbn=0-393-00275-6}}
*{{cite book|author=Greenstein, Edward L.|editors=Shlomo Izre'el, Itamar Singer, Ran Zadok |title="On a New Grammar of Ugartic" in Past links: studies in the languages and cultures of the ancient near east: Volume 18 of Israel oriental studies |publisher=Eisenbrauns|year=1998|isbn=978-1-57506-035-4}} Found at [http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fKTRZrWTHh4C&oi=fnd&pg=PA397&dq=Edward+L.+Greenstein+Ugaritic&ots=8mScgStP0x&sig=Bma5KRD9V8gleWOrLxtZDRZIy2A#v=onepage&q=Edward%20L.%20Greenstein%20Ugaritic&f=false Google Scholar].
*{{cite book|author=Moscati, Sabatino|title=An Introduction to the Comparative Grammar of Semitic Languages, Phonology and Morphology|publisher=Harrassowitz Verlag|year=1980|isbn=3-447-00689-7}}
*{{cite book|author=Parker, Simon B. (editor) |title=Ugaritic Narrative Poetry: Writings from the Ancient World Society of Biblical Literature |location=Atlanta | publisher=Scholars Press|year=1997|isbn=0-7885-0337-5}}
*{{cite book|author=Pardee, Dennis |title=Rezension von J. Tropper, Ugaritische Grammatik (AOAT 273) Ugarit-Verlag, Münster 2000: Internationale Zeitschrift für die Wissenschaft vom Vorderen Orient |location=Vienna, Austria | publisher=Archiv für Orientforschung (AfO)|year=2003-2004)}} [http://orientalistik.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_orientalistik/UgGr_pp._1-100.pdf P. 1-100], [http://orientalistik.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_orientalistik/UgGr_pp._101-200.pdf p. 101-200], [http://orientalistik.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_orientalistik/UgGr_pp._201-300.pdf p. 201-300] [http://orientalistik.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_orientalistik/UgGr_pp._301-404.pdf p. 301-404].
*{{cite book|author=Segert, Stanislav|title=A Basic Grammar of the Ugaritic Language|publisher=University of California Press|year=1997|isbn=0-520-03999-8}}
*{{cite book|author=Sivan, Daniel|title=A Grammar of the Ugaritic Language (Handbook of Oriental Studies/Handbuch Der Orientalistik) |publisher=Brill Academic Publishers|year=1997|isbn=90-04-10614-6}} A more concise grammar.
*{{cite book|author=Tropper, J.|title=Ugartische Grammatik, AOAT 273|publisher=Münster, Ugarit Verlag|year=2000}}
*{{cite book|author=Woodard, Roger D. (editor) |title=The Ancient Languages of Syria-Palestine and Arabia |location=Cambridge | publisher=Cambridge University Press|year=2008|isbn=0-521-68498-6 }}
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
*[http://www.theology.edu/ugarbib.htm Ugarit and the Bible]. An excerpt from an online introductory course on Ugaritic grammar (the Quartz Hill School of Theology's course noted in the links hereafter); includes a cursory discussion on the relationship between Ugaritic and Old Testament/Hebrew Bible literature.
ผู้ใช้นิรนาม