ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษายูการิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==ระบบการเขียน==
{{บทความหลัก|อักษรยูการิติก}}
[[Image:22 alphabet.jpg|right|thumb|250px|แผ่นดินเหนียวจารึกอักษรยูการิติก]]
[[Image:Ugaritic_Chart_of_Letters.svg|right|thumb|250px|ตารางของอักษรยูการิติก]]
อักษรยูการิติกเป็น[[อักษรรูปลิ่ม]]ที่เป็น[[อักษรไร้สระ]] ใช้เมื่อราว 1,000 ปีก่อนพุทธศักราช อักษรนี้มีลักษณะคล้ายอักษรรูปลิ่มใน[[เมโสโปเตเมีย]] แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน จัดเป็นตัวอย่างที่เก่าที่สุดของอักษรในกลุ่มเซมิติกตะวันตกที่ใชกับ[[ภาษาฟินิเชียน]] [[ภาษาอราเมอิก]] และ[[ภาษาฮีบรู]] มีอักษร 22 – 31 ตัว ใช้เฉพาะบริเวณยูการิต ไม่พบที่อื่น
 
แผ่นดินเหนียวที่จารึกอักษรยูการิติกเป็นหลักฐานรุ่นแรกๆของการเรียงลำดับอักษรในเขตเลอวานต์และเซมิติกใต้ รวมทั้งของ[[อักษรฮีบรู]] [[อักษรกรีก]] และ[[อักษรละติน]] อักษรชนิดนี้เขียนจากซ้ายไปขวา
==สัทวิทยา==
ภาษายูการิติกมีเสียงพยัญชนะ 28 เสียง โดยมีเสียงกึ่งสระ 2 เสียงและมีสระ 8 เสียง (สั้น 3 ยาว 5)ลักษณะทางสัทวิทยาใกล้เคียงกับ[[ภาษาคานาอันไนต์]] ต่างกันที่ว่า ภาษายูการิติกไม่มีการยกเสียงสระจาก ā → ō
ผู้ใช้นิรนาม