ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษายูการิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==ไวยากรณ์==
ลักษณะทางไวยากรณ์ของภาษายูการิติกใกล้เคียงกับภาษาในกลุ่มภาษาเซมิติกมากโดยฉพาะใน[[ภาษาอาหรับคลาสสิก]] และ[[ภาษาอัคคาเดียน]] มีเพศทางไวยากรณ์สองเพศคือเพศชายและเพศหญิง นามและคุณศัพท์มี 3 การกคือ ประธาน กรรมและแสดงความเป็นเจ้าของ มีจำนวน 3 แบบคือ เอกพจน์ ทวิพจน์ และพหูพจน์ ลักษณะของคำกริยาเป็นเช่นเดียวกับภาษากลุ่มเซมิติกตะวันตกเฉียงเหนืออื่นๆ การเรียงประโยคเป็นแบบกริยา-ประธาน-กรรม คำแสดงความเป็นเจ้าของมาก่อน และคำนามมาก่อนคำคุณศัพท์ จัดเป็นภาษากลุ่มเซมิติกที่มีลักษณะอนุรักษนิยม มีระบบของการกและการเรียงคำตามแบบ[[ภาษาเซมิติกดั้งเดิม]]
==ระบบการเขียน==
{{บทความหลัก|อักษรยูการิติก}}
ผู้ใช้นิรนาม