ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์"

ย้อนการแก้ไขที่ 8892178 สร้างโดย 27.145.29.56 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8892178 สร้างโดย 27.145.29.56 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| ความชอบ = เชิดชูเกียรติคุณแก่ข้าราชการผู้ที่ตั้งใจรับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมา
| จำนวนสำรับ = ไม่จำกัดจำนวน
| รายแรก = จอมพล อนุชล กลยนี
| รายล่าสุด = [[แปลก พิบูลสงคราม]]<br>[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา]]
| ทั้งหมด =
160,511

การแก้ไข