ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านสาวโสด"

เพิ่มขึ้น 944 ไบต์ ,  9 เดือนที่ผ่านมา
* เมตตา รุ่งรัตน์
* มยุรา ธนะบุตร
 
== นักแสดงในฉบับละครโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2523 ==
* สมภพ เบญจาธิกุล
* กาญจนา บุญประเสริฐ
* สุกัญญา นาคสนธิ์
* วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ
* มัตติกา เกียรติสกุล
 
== นักแสดงในฉบับละครโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2534 ==
* [[ดี๋ ดอกมะดัน]] รับบท อำนวย
*ด.ญ.[[สกุลรัตน์ ใจซื่อ]]รับบทเป็น หนูฟ้า
 
== นักแสดงในฉบับละครโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2544 ==
* เพ็ญเพชร เพ็ญกุล
* สกาวใจ พูนสวัสดิ์
* พาเมล่า เบาว์เด้น
* มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
* มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล
 
== นักแสดงในฉบับละครโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2563 ==
* วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์
 
== การนำมาสร้างใหม่ ==
36

การแก้ไข