ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตักบาตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''การตักบาตร''' คือประเพณีอย่างหนึ่งที่[[ชาวพุทธ]]ปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล [[พระภิกษุ]]จะถือ[[บาตร]]ออก[[บิณฑบาต]]เพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ
 
ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน การตักบาตรควรใส่เป็นคู่ไม่ควรใส่เดี่ยวเพราะการใส่เดี่ยวเป็การทะเลาะวิวาทซึ่งอาจทำให้พระท่านโกรธได้
 
== กฎของพระภิกษุเกี่ยวกับการตักบาตร ==
ผู้ใช้นิรนาม