ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษีอากรในประเทศไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
=== ภาษีสรรพสามิต ===
ภาษีสรรพสามิตเก็บจากการบริโภคสินค้าและบริการและอาจรวมถึงวัตถุดิบหรือสินค้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต มีการเรียกเก็บจากสินค้า 15 ชนิด ประกอบด้วย นํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามัน เครื่องดื่ม เครื่องไฟฟ้า (เฉพาะเครื่องปรับอากาศและโคมระย้าที่ทําจากแก้วคริสตัล) แก้วและเครื่องแก้ว รถยนต์ เรือ[[ยอชต์]]และยานพาหนะทางนํ้าที่ใช้เพื่อความสําราญ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสําอาง พรมและสิ่งทอปูพื้นทําด้วยขนสัตว์ หินอ่อนและหินแกรนิต (ปัจจุบันยกเว้นภาษี) รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่และถ่านไฟฉาย สถานบริการ สุรายา สูบและไพ่<ref name="ชัยสิทธิ์"/>{{rp|480}} รายได้จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล น้ำมันและยาสูบคิดเป็นร้อยละ 70–80 ของภาษีสรรพสามิตที่เก็บได้<ref name="ชัยสิทธิ์"/>{{rp|482}} ทั้งสามเป็นสินค้าที่ผู้ประอบการสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคได้มาก เช่น ภาระภาษีของน้ำมันดีเซลตกที่ผู้บริโภคร้อยละ 95–96<ref name="ชัยสิทธิ์"/>{{rp|489–90}} โครงสร้างภาษีสรรพสามิตมีลักษณะถดถอยชัดเจนเมื่อใช้รายได้ครัวเรือนเป็นเกณฑ์<ref name="ชัยสิทธิ์"/>{{rp|484}} กระนั้น เนื่องจากภาษีสรรพสามิตมีลักษณะเป็นภาษีฝังใน (inclusive tax) ทำให้อัตราภาษีแท้จริงสูงกว่าอัตราที่ประกาศ เช่น วิสกี้นำเข้าเสียภาษีแท้จริงร้อยละ 123<ref name="ชัยสิทธิ์"/>{{rp|480}}
 
== เลิกใช้ ==
150,560

การแก้ไข