ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซเรียอา ฤดูกาล 2014–15"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| คัลยารี || {{flagicon|CZE}} [[ซเดเน็ค ซีแมน]] || ถูกไล่ออก || {{dts|format=dmy|2015|04|21}} || อันดับที่ 19 || {{flagicon|ITA}} [[จานลูกา เฟสตา]] || {{dts|format=dmy|2015|04|22}}
|}
 
== ผลการแข่งขัน ==
<!-- For instructions how to use these templates, please go to each template's page.
 
Also, make sure that you understand how this table works. For each match, only list the result ONCE, in the row of the home team. Do NOT list the result of a game in the ROW of the away team. -->
 
{{fb r header|nt=20|Atalanta| Cagliari|Cesena|Chievo|Empoli|Fiorentina|Genoa|Internazionale|Juventus|Lazio|Milan|Napoli|Palermo|Parma|Roma|Sampdoria|Sassuolo|Torino|Udinese|Verona}}
 
{{fb r team|t=Atalanta}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|r=null}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=3|ga=2}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=1|ga=4}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=1|ga=4}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=0|ga=3}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=1|ga=3}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=3|ga=3}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
 
{{fb r team|t=Cagliari}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|r=null}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=0|ga=2}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=0|ga=4}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=1|ga=3}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=1|ga=3}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=0|ga=3}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=4|ga=0}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=4|ga=3}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
 
{{fb r team|t=Cesena}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Cesena --> {{fb r|r=null}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=1|ga=4}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=0|ga=3}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=1|ga=4}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=2|ga=3}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=2|ga=3}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
 
{{fb r team|t=Chievo}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Chievo --> {{fb r|r=null}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=0|ga=2}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=2|ga=3}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
 
{{fb r team|t=Empoli}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=0|ga=4}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Empoli --> {{fb r|r=null}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=2|ga=3}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=0|ga=2}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=4|ga=2}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
 
{{fb r team|t=Fiorentina}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=3|ga=2}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=1|ga=3}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|r=null}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=0|ga=2}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=4|ga=3}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
 
{{fb r team|t=Genoa}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=0|ga=2}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Genoa --> {{fb r|r=null}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=3|ga=2}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=3|ga=3}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=5|ga=1}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=5|ga=2}}
 
{{fb r team|t=Internazionale}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=1|ga=4}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=4|ga=3}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|r=null}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=7|ga=0}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
 
{{fb r team|t=Juventus}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=3|ga=2}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Juventus --> {{fb r|r=null}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=7|ga=0}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=3|ga=2}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=4|ga=0}}
 
{{fb r team|t=Lazio}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=4|ga=2}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=4|ga=0}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=4|ga=0}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=0|ga=3}}
<!-- Lazio --> {{fb r|r=null}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=4|ga=0}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=3|ga=2}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
 
{{fb r team|t=Milan}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=1|ga=3}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Milan --> {{fb r|r=null}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=0|ga=2}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
 
{{fb r team|t=Napoli}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=3|ga=3}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=3|ga=2}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=1|ga=3}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=2|ga=4}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Napoli --> {{fb r|r=null}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=3|ga=3}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=4|ga=2}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=6|ga=2}}
 
{{fb r team|t=Palermo}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=2|ga=3}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=5|ga=0}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=2|ga=3}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=0|ga=4}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Palermo --> {{fb r|r=null}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
 
{{fb r team|t=Parma}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=0|ga=2}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=4|ga=5}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Parma --> {{fb r|r=null}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=0|ga=2}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=1|ga=3}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=0|ga=2}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
 
{{fb r team|t=Roma}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=4|ga=2}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Roma --> {{fb r|r=null}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=0|ga=2}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=3|ga=0}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
 
{{fb r team|t=Sampdoria}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|r=null}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
 
{{fb r team|t=Sassuolo}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=1|ga=3}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=0|ga=3}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=3|ga=2}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=4|ga=1}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=0|ga=3}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|r=null}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
 
{{fb r team|t=Torino}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=5|ga=0}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=0|ga=2}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=5|ga=1}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Torino --> {{fb r|r=null}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
 
{{fb r team|t=Udinese}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=2|ga=4}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=0|ga=0}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=1|ga=3}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=4|ga=2}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=1|ga=4}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=3|ga=2}}
<!-- Udinese --> {{fb r|r=null}}
<!-- Verona --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
 
{{fb r team|t=Verona}}
<!-- Atalanta --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Cagliari --> {{fb r|gf=1|ga=0}}
<!-- Cesena --> {{fb r|gf=3|ga=3}}
<!-- Chievo --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Empoli --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Fiorentina --> {{fb r|gf=1|ga=2}}
<!-- Genoa --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Internazionale --> {{fb r|gf=0|ga=3}}
<!-- Juventus --> {{fb r|gf=2|ga=2}}
<!-- Lazio --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Milan --> {{fb r|gf=1|ga=3}}
<!-- Napoli --> {{fb r|gf=2|ga=0}}
<!-- Palermo --> {{fb r|gf=2|ga=1}}
<!-- Parma --> {{fb r|gf=3|ga=1}}
<!-- Roma --> {{fb r|gf=1|ga=1}}
<!-- Sampdoria --> {{fb r|gf=1|ga=3}}
<!-- Sassuolo --> {{fb r|gf=3|ga=2}}
<!-- Torino --> {{fb r|gf=1|ga=3}}
<!-- Udinese --> {{fb r|gf=0|ga=1}}
<!-- Verona --> {{fb r|r=null}}
{{Fb r footer|s=[http://www.legaseriea.it/en/news-centre/match-reports/serie-a-tim Lega Serie A]|a=yes|u=31 พฤษภาคม 2015}}
 
== สถิติประจำฤดูกาล ==
ผู้ใช้นิรนาม