ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมะละกา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:รัฐของประเทศมาเลเซีย|มะละกา]]
[[หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2491]]
[[หมวดหมู่:หน่วยการปกครองไทยในอดีต]]
[[หมวดหมู่:อดีตอาณานิคมของโปรตุเกส]]
[[หมวดหมู่:อดีตอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์]]
ผู้ใช้นิรนาม