ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รอยัลไฮเนส"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พระบรมวงศานุวงศ์ไทย ==
เมื่อแปลพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ไทยเป็นภาษาอังกฤษ [[ราชบัณฑิตยสถาน]]กำหนดให้ ''รอยัลไฮเนส'' เป็นคำนำพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศและสกุลยศชั้น[[เจ้าฟ้า]] จนถึง[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ]] [[พระองค์เจ้า]]<ref>[http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=996 คำนำพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์]. [[ราชบัณฑิตยสถาน]]</ref> เช่น [[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า '''Her Royal Highness Princess''' Maha Chakri Sirindhorn เป็นต้น
 
== อ้างอิง ==
37

การแก้ไข