ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ"

ย้อนการแก้ไขที่ 8891154 สร้างโดย Jayangkura55 (พูดคุย) จะมาปัจจุบันอะไร ท่านสิ้นไปนานแล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่ 8866205 สร้างโดย Aroonsaha (พูดคุย))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทำกลับ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8891154 สร้างโดย Jayangkura55 (พูดคุย) จะมาปัจจุบันอะไร ท่านสิ้นไปนานแล้ว)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|การขานรับ = พ่ะย่ะค่ะ/เพคะ}}
=== พระอิสริยยศ ===
*พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา (19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2395 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411) : พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
*พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446) : พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
*พระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงสมรรัตน์ศิริเชฐ (22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) : พระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงสมรรัตน์ศิริเชฐ
* 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ
*พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - ปัจจุบัน)
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
5,432

การแก้ไข