ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฐมพยาบาล"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
มีหลายสถานการณ์ซึ่งอาจต้องการปฐมพยาบาล และหลายประเทศมีกฎหมาย ข้อบังคับหรือแนวทางซึ่งชี้ชัดระดับการให้ปฐมพยาบาลขั้นต่ำในบางสถานการณ์ ซึ่งปฐมพยาบาลนี้อาจรวมการฝึกหรืออุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะซึ่งมีอยู่ในที่ทำงาน (เช่น [[เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ]]) การจัดหาผู้เชี่ยวชาญปฐมพยาบาลให้ครอบคลุมที่สาธารณะ หรือการฝึกปฐมพยาบาลภาคบังคับในโรงเรียน ทว่า ปฐมพยาบาลไม่จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือหรือมีความรู้มาก่อนโดยเฉพาะ และสามารถหาเอาได้จากวัสดุที่มีอยู่ ณ เวลานั้น โดยผู้ปฐมพยาบาลจะไม่เคยฝึกมาก่อนก็ได้
 
ปฐมพยาบาลสามารถกระทำได้กับสัตว์เกือบทุกชนิด เช่น การปฐมพยาบาลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ถือแม้ว่าบทความนี้จะกล่าวถึงการปฐมพยาบาลในมนุษย์เท่านั้น
 
== ชุดปฐมพยาบาล ==
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ปฐมพยาบาล| ]]
3,360

การแก้ไข