ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สองฝั่งคลอง"

| '''ผู้จัดละคร''' || [[ดาราวิดีโอ]]
|-
| '''บทโทรทัศน์''' || [[จิตรตาภา]]
|-
| '''ผู้กำกับการแสดง''' || [[ดาราวิดีโอ#ผู้กำกับการแสดงในสังกัด|สยาม สังวริบุตร]]
| ท่านเจ้าคุณยุติธรรม || [[ไพโรจน์ ใจสิงห์]]
|-
| ท่านเจ้าคุณพระเจริญ || วิทยา สุขดำรงค์
|-
| เจ้าคุณเทพปลัดฉลอง || ทม วิศวชาติ
|-
| เจิม || [[ปทุมวดี โสภาพรรณ]]
|-
| แดง || ศิริวรรณ ทองแสง
|-
| ยายเสม || [[น้ำเงิน บุญหนัก]]
|-
| แม่ปลื้ม || สุดารัตน์ เดชากุล
|-
| เพื่อนคุณลาน || [[ประวิทย์ เปรื่องอักษร]]
|-
| อรทัย || [[รุ้งทอง ร่วมทอง]]
| ผล || [[วุฒิ คงคาเขตร]]
|-
| แม่พุด || เฉลา ประสพศาสตร์
|-
| || บุญส่ง ดวงดารา
| || [[กฤตย์ อัทธเสรี]]
|-
| ผ่อง || วัชระ บุระ
|-
| ประพันธ์ || สุธี ศิริเจริญ
|-
| หลวงพ่อ || จำนง บำเพ็ญทรัพย์
|-
| หมอหลวง || สรนันท์ ร.เอกวัฒน์
|-
| โกเมน || เฉลิมพร เกิดสกุล
|-
| ทัศน์ || [[แรม วรธรรม]]
|-
| นังชั้น || แน่งน้อย แสงสุวิมล
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม