ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานะเพศ"

เพิ่มขึ้น 766 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่ 8889397 สร้างโดย 2001:44C8:451C:4070:615D:6C3E:58C5:74EA (พูดคุย)
(.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8889397 สร้างโดย 2001:44C8:451C:4070:615D:6C3E:58C5:74EA (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
'''สถานะเพศ'''<ref>{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = ราชบัณฑิตยสถาน| ชื่อหนังสือ = พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = ราชบัณฑิตยสถาน| ปี = 2557| ISBN = 978-616-7073-94-1| จำนวนหน้า = 284| หน้า = 105}}</ref> ({{lang-en|gender}}) หรือ '''เพศสภาพ''' คือลักษณะต่าง ๆ ที่บ่งบอก[[ความเป็นชาย]] (masculinity) และ[[ความเป็นหญิง]] (femininity) ซึ่งอาจหมายถึง เพศทางชีววิทยา (เช่น [[เพศชาย]] [[เพศหญิง]] [[เพศกำกวม]]) [[Social structure|โครงสร้างทางสังคม]]ที่อาศัยความเป็นเพศ (เช่น [[Gender role|บทบาทประจำเพศ]] และ[[บทบาททางสังคม]]ด้านอื่น ๆ) หรือ [[Gender identity|อัตลักษณ์ทางเพศ]] (หรือ เพศเอกลักษณ์, gender identity) แล้วแต่บริบท<ref name="udry">{{cite journal |date=November 1994|title=The Nature of Gender|url=http://people.virginia.edu/~ser6f/udry.pdf|journal=Demography|volume=31|issue=4|pages=561–573|doi=10.2307/2061790|jstor=2061790|pmid=7890091|first1=J. Richard|last1=Udry}}</ref><ref name="haig">{{cite journal|date=April 2004 |title=The Inexorable Rise of Gender and the Decline of Sex: Social Change in Academic Titles, 1945–2001 |url=http://www.oeb.harvard.edu/faculty/haig/publications_files/04inexorablerise.pdf |journal=Archives of Sexual Behavior |volume=33 |issue=2 |pages=87–96 |doi=10.1023/B:ASEB.0000014323.56281.0d |pmid=15146141 |first1=David |last1=Haig |authorlink1=David Haig (biologist) |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120615160110/http://www.oeb.harvard.edu/faculty/haig/Publications_files/04InexorableRise.pdf |archivedate=15 June 2012 |df= }}</ref><ref name="www.who.int">{{Cite web|title=What do we mean by "sex" and "gender"? |publisher=[[World Health Organization]] |accessdate=26 November 2015 |url=http://apps.who.int/gender/whatisgender/en/ |archive-url=https://web.archive.org/web/20170130022356/http://apps.who.int/gender/whatisgender/en/ |archive-date=30 January 2017 |deadurl=yes |df= }}</ref> ผู้ที่ไม่มองว่าตนเองเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมักเรียกรวม ๆ ว่าเป็นเพศทางเลือก มีคำเรียกหลายอย่าง เช่น ''non-binary'', ''genderqueer'' บางวัฒนธรรมจะมีบทบาทโดยเฉพาะของเพศที่สาม เช่น กลุ่มฮิจรา ในเอเชียใต้ เป็นต้น
 
[[องค์การอนามัยโลก]] ให้ความหมายของสถานะเพศ เอาไว้ว่า "คุณลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายในบทบาทประกอบสร้างทางสังคม พฤติกรรม กิจกรรมและคุณลักษณะที่ให้สังคมพิจารณาว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง"<ref name="www.who.int">{{cite web|title=What do we mean by "sex" and "gender"?| publisher=[[World Health Organization]]| accessdate= 2009-09-29|url=http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html}}</ref> ในขณะที่คำว่า [[เพศ]] (Sex) มีความหมายในลักษณะทาง[[ชีววิทยา]]ของบุคคล ที่แบ่งเป็น[[เพศหญิง]] และ[[เพศชาย]]
 
เพศภาวะมิใช่เป็นเพียงการแบ่งเพศชาย เพศหญิง ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการถูกกำหนดโดยสังคมและวัฒนธรรมที่กำหนดความเป็นหญิง-ชาย ความความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหญิงชาย [[ลักษณะเฉพาะประจำเพศ]] (gender stereotype) และความเป็นตัวตนของหญิงชายที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
 
ส่วนภาษาไทย อาจมีคนแปลความหมายของคำว่า gender ว่า “เพศภาวะ” “ความเป็นชาย ความ เป็นหญิง” “บทบาทหญิงชาย” “มิติหญิงชาย” หรือ “เพศทางสังคม”<ref>[http://61.7.150.131:1200/km/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=29&limitstart=1 ความรู้ที่ใช้เป็นฐานคิดสำหรับการปฏิบัติ 14 ข้อ]</ref><ref>[http://www.teenpath.net/data/event/40003/Teen01/content-001.html เพศวิถี : นิยามความหมาย และพัฒนาการกรอบแนวคิด], ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์</ref>
17,900

การแก้ไข