ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้องโทรทรรศน์"

สรูปสิ่งทีคุณเแลื่อนแปลก
(เรียบร้อยแล้ว)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(สรูปสิ่งทีคุณเแลื่อนแปลก)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''ฐานตั้งกล้องคอมพิวเตอร์ (Computerized Mount) ''' เป็นฐานตั้งกล้องที่มีการฝังระบบคอมพิวเตอร์ลงไป ทำให้สามารถชี้ไปที่วัตถุท้องฟ้าที่กำหนดได้อัตโนมัติ โดยการระบุวัตถุที่ต้องการลงไปบนระบบควบคุม ซึ่งอาจเป็นรีโมต หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานตั้งกล้องจะรับพิกัดของวัตถุนั้นจากฐานข้อมูล และหมุนกล้องไปที่วัตถุนั้น
 
== กำลังขยา ==
ของกล้องโทรทรรศน์จะเท่ากับ ความยาวโฟกัสเลนส์ใกล้วัตถุหร[[กระจกเว้า|้า]] / โฟกัสเลนส์ใกล้ตาตนเท่ากับ ความยาวโฟกัส / ขนาดหน้ากล้อง
แ[[ความไวแสง|สง]]เท่ากับ ความยาวโฟกัส / ขนาดหน้ากล้อง
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม