ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| ถัดไป = [[พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = 7 สิงหาคม พ.ศ. 2509 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
}}
{{สืบตำแหน่ง
| ถัดไป = [[ชัยอนันต์ สมุทวณิช|ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2539
}}
{{จบกล่อง}}
380,555

การแก้ไข