ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:BotKung/รายงาน/เปลี่ยนทาง/2020/06"

บันทึกปูมการเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน
(บันทึกปูมการเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน)
 
(บันทึกปูมการเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน)
!วันที่ !! ต้นทาง !! ปลายทางเดิม !! ปลายทางใหม่
|-
|-
| 01:25, 2 มิถุนายน 2563 (+07) || [{{fullurl:ปาริชาต แก้วกำพล|redirect=no}} ปาริชาต แก้วกำพล] || ปาริชาติ แก้วกำพล || [[อาทิตรา บริสุทธิ์]]
|-
| 01:25, 2 มิถุนายน 2563 (+07) || [{{fullurl:พริ้งคนเริงเมือง|redirect=no}} พริ้งคนเริงเมือง] || พริ้ง คนเริงเมือง || [[คนเริงเมือง]]
|-
| 01:25, 2 มิถุนายน 2563 (+07) || [{{fullurl:พริ้ง คนเริงเมือง (ละครโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2560)|redirect=no}} พริ้ง คนเริงเมือง (ละครโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2560)] || พริ้ง คนเริงเมือง || [[คนเริงเมือง]]
|-
| 01:25, 2 มิถุนายน 2563 (+07) || [{{fullurl:คนเริงเมือง (นวนิยาย)|redirect=no}} คนเริงเมือง (นวนิยาย)] || พริ้ง คนเริงเมือง || [[คนเริงเมือง]]
|-
| 04:26, 1 มิถุนายน 2563 (+07) || [{{fullurl:บิงกู วา มูทาริกา|redirect=no}} บิงกู วา มูทาริกา] || Bingu wa Mutharika || [[บินกู วา มูทาวิกา]]
378,851

การแก้ไข