ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:หน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ/สังคายนาวิกิพีเดียไทยรอบ ๒/สถิติ"

อัปเดตสถิติงานสังคายนาวิกิพีเดียไทยรอบ 2
(อัปเดตสถิติงานสังคายนาวิกิพีเดียไทยรอบ 2)
(อัปเดตสถิติงานสังคายนาวิกิพีเดียไทยรอบ 2)
86.89 %
379,025

การแก้ไข