ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองร้อยเอ็ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอธวัชบุรี]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภออาจสามารถ]]และ[[อำเภอจตุรพักตรพิมาน]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับกรวยจราจรกรวยยาง ปิด [[อำเภอศรีสมเด็จ]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
ผู้ใช้นิรนาม