ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรกัมพูชา (พ.ศ. 2497–2513)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[หมวดหมู่:รัฐสิ้นสภาพในประเทศกัมพูชา]]
[[หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์กัมพูชา]]
[[หมวดหมู่:อดีตอาณานิคมของสยาม]]
[[หมวดหมู่:อดีตอาณานิคมของฝรั่งเศส]]
[[หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2497]]
[[หมวดหมู่:ราชอาณาจักรในอดีต|ก]]
ผู้ใช้นิรนาม