ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

→‎วิกิพีเดียไม่ใช่สมุดรายชื่อ: แก้ไขการสะกดคำจาก "ลูกแจ้ง" เป็น "ลูกจ้าง"
(→‎วิกิพีเดียไม่ใช่เว็บไซต์ส่วนบุคคล: เลขในคำวิสามัญนามภาษาอังกฤษ --> คำทับศัพท์ภาษาไทย)
(→‎วิกิพีเดียไม่ใช่สมุดรายชื่อ: แก้ไขการสะกดคำจาก "ลูกแจ้ง" เป็น "ลูกจ้าง")
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
# '''แคตาล็อกขายสินค้า''' บทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ ไม่ควรมีการระบุ[[ราคา]]ไว้ในบทความ จนกว่าราคานั้นจะมี[[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา|แหล่งอ้างอิง]]และมีเหตุผลที่สำคัญเพื่อที่จะระบุราคา ตัวอย่างเหตุผลสำคัญเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นและหายาก หรือราคาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันตัดราคากัน หรือการอภิปรายเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในอดีต ในทางตรงข้าม ราคาตลาดที่เป็นปกติทั่วไปจะเป็นเพียงแค่เกร็ดความรู้ ซึ่งสามารถแปรผันได้ในวงกว้าง จากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งและตามกาลเวลา ซึ่งไม่เกิดความสำคัญ ดังนั้นรายชื่อของผลิตภัณฑ์จะไม่มีการนำเสนอเป็นราคาตลาด และนอกจากนั้น วิกิพีเดียไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าเพื่อที่จะใช้เปรียบเทียบกับสินค้าชนิดอื่น หรือเป็นตัวเปรียบเทียบราคาสินค้าระหว่างประเทศหรือภูมิภาค
# '''การจัดหมวดหมู่แบบไขว้ข้ามกันที่ไม่เป็นสารานุกรม''' ตัวอย่างเช่น "{{!xt|บุคคลในกลุ่มวัฒนธรรม/ศาสนา X ที่ทำงานในองค์กร Y}}" หรือ "{{!xt|ภัตตาคารที่เชี่ยวชาญอาหารประเภท X ในย่านเมือง Y}}" การจัดหมวดหมู่ไขว้ข้ามกันเหล่านี้ทำให้รากฐานมีไม่เพียงพอเพื่อที่จะการสร้างบทความใหม่หรือจัดบทความอื่นเข้าไปยังหมวดหมู่นั้น กลายเป็นว่าหมวดหมู่นั้นมีบทความเพียงเรื่องเดียวที่โดดเด่น เช่น ภัตตาคาร A ที่อยู่ในหมวดหมู่ดังกล่าว กลายเป็นภัตตาคารเดียวที่เชี่ยวชาญอาหารประเภท X ในย่านเมือง Y โดยปริยาย ซึ่งในความเป็นจริงอาจไม่ใช่ก็ได้
# '''รายการพื้น ๆ''' โดยปราศจากสารสนเทศบริบท ตัวอย่างเช่น รายการพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า คู่แข่ง ลูกแจ้งลูกจ้าง (ยกเว้นซีอีโอ และเจ้าหน้าที่ระดับสูง) อุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์ สำนักงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้สนับสนุน ส่วนย่อยและแหล่งท่องเที่ยว ควรเพิ่มสารสนเทศเกี่ยวกับรายการเดี่ยว ๆ ที่มีสารสนเทศสารานุกรมเป็นร้อยแก้วที่มีแหล่งอ้างอิง ทั้งนี้ อนุญาตรายการงานสร้างสรรค์ในบริบทกว้างกว่า
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่เอกสารคู่มือหรือตำรา ===
33

การแก้ไข