ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันติสุข พรหมศิริ"

| rowspan="1" align = "center"| 2562 || align = "center"| [[รักนี้บุญรักษา]] ||align = "center"|[[จุติ จำเริญเกตุประทีป]] <br> [[เมธาวี ธีรลีกุล]] <br> [[สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ]] <br> [[ญดา สุวรรณปัฏนะ]] <br> อาทิตยา ทองวิชิต <br> [[พสธร ทรงถาวรทวี]] <br> [[พศุฑย์ พงศ์พศุตม์]]
|-
| rowspan="1" align = "center"| 2563 || align = "center"|[[รักล้นแผง]]|| align="center" |[[ธนากร ศรีบรรจง]]<br>[[เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช]]<br>[[พลอยไพลิน ตั้งประภาพร]]<br>[[ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์]]<br>[[ราตรี วิทวัส]]<br>[[วัชระ ปานเอี่ยม]]<br>[[ถนอม สามโทน]]<br>[[บุ๋มบิ๋ม สามโทน]]<br>[[มงคล สะอาดบุญญพัฒน์]]
|-
| rowspan="1" align = "center"| 2563 || align = "center"|[[รักล้นแผง]]|| align="center" |[[สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย|ธนากร ศรีบรรจง]]
 
[[เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช]]
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม