ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงวัดกัลยาณ์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[แขวงสมเด็จเจ้าพระยา]] [[แขวงคลองสาน]] มี[[ถนนประชาธิปก]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[แขวงหิรัญรูจี]] [[เขตธนบุรี]] มี[[ถนนอิสรภาพ]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[แขวงวัดอรุณ]] [[เขตบา่งกอกบางกอกใหญ่]] มีคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต
 
{{เขตธนบุรี}}
393,742

การแก้ไข