ร้อยตรี โชคดี

เข้าร่วมเมื่อ 20 เมษายน 2560
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
<center><span style="font-family: 'TH SarabunNew', 'TH SarabunPSK', 'TH Sarabun New', 'TH Sarabun PSK'; font-size: 23pt;">'''สถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ประจำวันที่ 129 พฤษภาคม พ.ศ. 2563'''</span></center>
{| width="74%" cellpadding="3" cellspacing="3" style="border-style:solid; border-width:2px; border-color: #BF0A30; table-layout:fixed"
| style="vertical-align:top; padding: 0; margin:0;" |
!ติดเชื้อเพิ่ม
|-
|66181,584671 ราย
|{{green|213203 ราย}}
|23,960076 ราย
|{{green|611 ราย}}
|}
 
!รักษาหายเพิ่ม
|-
|5457 ราย
|{{greenred|320 ราย}}
|2,719945 ราย
|{{red|0 ราย}}
|2,719 ราย
|{{green|32 ราย}}
|}
|}