ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนนักบุญเปโตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|abbr = น.บ.
|en_name = St.Peter School
|establish_date = [[พ.ศ. 2402]]
|type = [[โรงเรียนคาทอลิกเอกชน]]
| language = ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
{{flagicon|THA}} [[ภาษาไทย]]<br>{{flagicon|UK}} [[ภาษาอังกฤษ]]<br>{{flagicon|China}} [[ภาษาจีนกลาง]]
 
== ประวัติ ==
โรงเรียน[[นักบุญเปโตร]]ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2402 เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนวิชาภาษาไทยควบคู่กับศาสนา ตามหลักสูตรของทางมิสซังโรมันคาทอลิก บาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช เป็นเจ้าอาวาสวัดอธิการโบสถ์นักบุญเปโตรทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาบาล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2465 โดยชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล มีบาทหลวง [[เรอเน แปร์รอส]] บาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช และนายเช้ กิจสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการโรงเรียน
 
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2466 บาทหลวง เอ็วเย็น แลชแชร์ รับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ มีนายเช้ กิจสกุล เป็นผู้ช่วย
 
ในปีพ.ศ. 2492 บาทหลวงอันตน เอมมานุแอล เดชังป์-แบร์แยร์ เจ้าอาวาสวัดอธิการโบสถ์นักบุญเปโตร ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียน โดยเปลี่ยนจากโรงเรียนประชาบาลกลับมาเป็นโรงเรียนราษฎร์อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2492 และตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนนักบุญเปโตร" และบาทหลวงอันตน เอมมานุแอล เดชังป์-แบร์แยร์ เป็นผู้จัดการโรงเรียน และนายสุทิน เต่งตระกูล ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ดำเนินกิจการในลักษณะของโรงเรียนราษฎร์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อกลับมาดำเนินกิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์อีกครั้งหนึ่ง สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
พ.ศ. 2500 ทางโรงเรียนขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
* '''ปรัชญา :''' ทิ้งสิ่งชั่วร้าย มุ่งหมายสิ่งดี
* '''คติพจน์ :''' ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม
* '''ตราประจำโรงเรียน :''' ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปท่าน[[นักบุญเปโตร]]มือซ้ายถือ[[คัมภีร์ไบเบิล]] ส่วนมือขวาถือกุญแจ โดยในวงกลมตราประจำโรงเรียนจะมีใบมะกอกน้ำซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนอยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวา มีตัวหนังสือกำกับว่า "โรงเรียนนักบุญเปโตร" ปรากฏอยู่ด้านบน
* '''ต้นไม้ประจำโรงเรียน :''' [[ต้นมะกอกน้ำ]]
* '''สีประจำโรงเรียน :''' [[สีเหลือง]] และ [[สีแดง]]
 
== ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน ==
* [[ปริตา ไชยรักษ์]] – [[มิสทีนไทยแลนด์]]ปี 2011{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน|<ref>http://campus.sanook.com/1369772}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
 
{{เรียงลำดับ|นักบุญเปโตร}}
{{สร้างปี|2402}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยเขตมิสซังกรุงเทพฯ]]