ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าย็องโจแห่งโชซ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| อิสริยยศ =
| อิสริยยศ2 =
| ผู้สำเร็จราชการ = องค์ชายมิลพง (มีนาคม ค.ศ. 1728 ~ เมษายน ค.ศ. 1728)<br>อี กวาง-แจ (เมษายน ค.ศ. 1728 ~ มิถุนายน ค.ศ. 1728)<br>[[องค์ชายรัชทายาทซาโด|องค์ชายรัชทายาทชังฮ็อน]] (กันยายน ค.ศ. 1749 ~ พฤษภาคม ค.ศ. 1762)<br>[[พระเจ้าช็องโจแห่งโชซ็อน|พระนัดดารัชทายาทอีซาน]] (กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1775 ~ มีนาคม ค.ศ. 1776)
| ผู้สำเร็จราชการ =
| ผู้สำเร็จราชการ2 =
| ฐานันดรศักดิ์ =
| ราชสกุล = [[สกุลอี|อี]]
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์โชซ็อน|โชซ็อน]]
| ครองราชย์ = 3016 สิงหาคมตุลาคม ค.ศ. 1724 – 522 มีนาคมเมษายน ค.ศ. 1776
| ทรงราชย์ =
| บรมราชาภิเษก = 3016 สิงหาคมตุลาคม ค.ศ. 1724
| ราชาภิเษก =
| ระยะครองราชย์ =
| ระยะเวลาครองราชย์ = {{อายุปีและวัน|1724|0810|3016|1776|0304|0522}}
| รัชกาลก่อนหน้า = [[พระเจ้าคย็องจง]]
| รัชกาลถัดไป = [[พระเจ้าช็องโจ]]
| พระบรมศพ =
| พระศพ =
| พระราชสมภพ = {{birth date|1694|0910|1331}}<br>[[พระราชวังชังด็อกกุง]] {{ธง|เกาหลีใต้}} [[เกาหลี]]
| วันพระราชสมภพ =
| ราชสมภพ =
| ราชสมภพที่ =
| ประสูติที่ =
| สวรรคต = {{death date and age|1776|0304|522|1694|0910|1331|พรรษา}}<br>[[พระราชวังคย็องฮี]] {{ธง|เกาหลีใต้}} [[เกาหลี]]
| วันสวรรคต =
| สิ้นพระชนม์ =
|mrja=Kwangsuk
}}
{{infobox
| name = พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน
| bodystyle = width: auto;
| above = {{Flagicon image|Coat of Arms of Joseon Korea.svg|size=22px}} พระมหากษัตริย์แห่ง[[ราชวงศ์โชซ็อน]]
| abovestyle = background:#ccccff; color:#000066; border-bottom: 1px solid #aaaaaa
| label1 = [[ไฟล์:Portrait of King Taejo of Joseon.jpg|25px]]
| data1 = [[พระเจ้าแทโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าแทโจ]]
| label2 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data2 = [[พระเจ้าช็องจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าจองจง]]
| label3 = [[ไฟล์:Taejong.JPG|25px]]
| data3 = [[พระเจ้าแทจง]]
| label4 = [[ไฟล์:King Sejong-crop.JPG|25px]]
| data4 = [[พระเจ้าเซจงมหาราช]]
| label5 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data5 = [[พระเจ้ามุนจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้ามุนจง]]
| label6 = [[ไฟล์:영모전 단종 어진 2.jpg|25px]]
| data6 = [[พระเจ้าทันจง]]
| label7 = [[ไฟล์:세조 어진 초본.jpg|25px]]
| data7 = [[พระเจ้าเซโจ]]
| label8 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data8 = [[พระเจ้าเยจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าเยจง]]
| label9 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data9 = [[พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าซองจง]]
| label10 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data10 = [[เจ้าชายย็อนซัน|องค์ชายยอนซัน]]
| label11 = [[ไฟล์:朝鲜中宗.jpg|25px]]
| data11 = [[พระเจ้าชุงจง|พระเจ้าจุงจง]]
| label12 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data12 = [[พระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าอินจง]]
| label13 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data13 = [[พระเจ้ามย็องจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้ามยองจง]]
| label14 = [[ไฟล์:朝鮮宣祖.jpg|25px]]
| data14 = [[พระเจ้าซ็อนโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าซอนโจ]]
| label15 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data15 = [[เจ้าชายควังแฮ|องค์ชายควังแฮ]]
| label16 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data16 = [[พระเจ้าอินโจ]]
| label17 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data17 = [[พระเจ้าฮโยจง]]
| label18 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data18 = [[พระเจ้าฮย็อนจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าฮยอนจง]]
| label19 = [[ไฟล์:Sukjong of Joseon.png|25px]]
| data19 = [[พระเจ้าซุกจง]]
| label20 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data20 = [[พระเจ้าคย็องจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าคยองจง]]
| label21 = [[ไฟล์:Portrait of King Yeongjo.jpg|25px]]
| data21 = [[พระเจ้าย็องโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้ายองโจ]]
| label22 = [[ไฟล์:King JeongJo of Joseon.jpg|25px]]
| data22 = [[พระเจ้าช็องโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าจองโจ]]
| label23 = [[ไฟล์:朝鲜纯祖.JPG|25px]]
| data23 = [[พระเจ้าซุนโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าซุนโจ]]
| label24 = [[ไฟล์:朝鲜宪宗.jpg|25px]]
| data24 = [[พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าฮอนจง]]
| label25 = [[ไฟล์:A portrait of Cheoljong.jpg|25px]]
| data25 = [[พระเจ้าช็อลจง|พระเจ้าชอลจง]]
| label26 = [[ไฟล์:Korea-Portrait of Emperor Gojong-01.jpg|25px]]
| data26 = [[จักรพรรดิโคจง]]
| label27 = [[ไฟล์:Emperor Sunjong.jpg|25px]]
| data27 = [[จักรพรรดิซุนจง]]
}}
 
'''พระเจ้าย็องโจ''' ({{เกาหลี|영조|ฮันจา=英祖|MC2000=Yeongjo|MR=Yǒngjo}} ค.ศ. 1694 - ค.ศ. 1776) ทรงเป็นกษัตริย์ลำดับที่ 21 แห่ง[[ราชวงศ์โชซ็อน]] (ค.ศ. 1724 - ค.ศ. 1776) พระเจ้าย็องโจทรงปฏิรูปการปกครองบ้านเมืองหลายประการ ทรงเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ได้รับยกย่องที่สุดแห่งราชวงศ์โชซ็อน คู่กับพระนัดดา คือ [[พระเจ้าช็องโจแห่งโชซ็อน]] พระเจ้าย็องโจทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวที่สุดของราชวงศ์โชซ็อน
 
ผู้ใช้นิรนาม