ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [http://www.thaihoo.com/Olympiad/APhO/APhO4/thai/profile_thai.htm thaihoo.com ชีวประวัติ]
* [http://www.hrh84yrs.org สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์]
* [http://www1.matichonmultimedia.com/~matichon/news_detail.php?id=15408 พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ]
* [http://www1.matichonmultimedia.com/~matichon/news_detail.php?id=15402 ประมวลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ]
 
{{รางวัลนราธิป}}
336

การแก้ไข