ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:อายุปีเดือนสัปดาห์วัน"

ตามวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ (หากผิดพลาดประการใดขออภัยล่วงหน้าครับ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ตามวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ (หากผิดพลาดประการใดขออภัยล่วงหน้าครับ))
ป้ายระบุ: ถูกแทน เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
<includeonly>{{#invoke:age|age_generic|template=age_ymwd}}</includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
{{Age in years, months, weeks and days/display
|years={{#expr: {{{year2 | {{CURRENTYEAR}} }}} - {{{year1 | {{{year | {{CURRENTYEAR}} }}} }}} - {{#ifexpr: {{{month2 | {{CURRENTMONTH}} }}} > {{{month1 | {{{month | {{CURRENTMONTH}} }}} }}}
|0
|{{#ifexpr: {{{month2 | {{CURRENTMONTH}} }}} < {{{month1 | {{{month | {{CURRENTMONTH}} }}} }}}
|1
|{{#ifexpr: {{{day2 | {{CURRENTDAY}} }}} >= {{{day1 | {{{day | {{CURRENTDAY}} }}} }}}
|0
|1
}}
}}
}}}}
|months={{#expr: {{{month2 | {{CURRENTMONTH}} }}} - {{{month1 | {{{month | {{CURRENTMONTH}} }}} }}} + {{#ifexpr: {{{day2 | {{CURRENTDAY}} }}} >= {{{day1 | {{{day | {{CURRENTDAY}} }}} }}}
|{{#ifexpr: {{{month2 | {{CURRENTMONTH}} }}} >= {{{month1 | {{{month | {{CURRENTMONTH}} }}} }}}
|0
|12
}}
|{{#ifexpr: {{{month2 | {{CURRENTMONTH}} }}} > {{{month1 | {{{month | {{CURRENTMONTH}} }}} }}}
|-1
|11
}}
}}}}
|weeks={{#ifexpr: ({{{day2 | {{CURRENTDAY}} }}} < {{{day1 | {{{day | {{CURRENTDAY}} }}} }}})
|{{age in weeks
|day1 = {{{day1 | {{{day | {{CURRENTDAY}} }}} }}}
|month1 = {{#expr:(({{{month2 | {{CURRENTMONTH}} }}} + 10) mod 12) + 1}}
|year1 = {{#expr:{{{year2 | {{CURRENTYEAR}} }}} - ({{{month2 | {{CURRENTMONTH}} }}} = 1)}}
|day2 = {{{day2 | {{CURRENTDAY}} }}}
|month2 = {{{month2 | {{CURRENTMONTH}} }}}
|year2 = {{{year2 | {{CURRENTYEAR}} }}}
}}
|{{age in weeks
|day1 = {{{day1 | {{{day | {{CURRENTDAY}} }}} }}}
|month1 = {{{month2 | {{CURRENTMONTH}} }}}
|year1 = {{{year2 | {{CURRENTYEAR}} }}}
|day2 = {{{day2 | {{CURRENTDAY}} }}}
|month2 = {{{month2 | {{CURRENTMONTH}} }}}
|year2 = {{{year2 | {{CURRENTYEAR}} }}}
}}}}
|days={{#expr: ({{{day2 | {{CURRENTDAY}} }}} - {{{day1 | {{{day | {{CURRENTDAY}} }}} }}} + {{#ifexpr: {{{day2 | {{CURRENTDAY}} }}} >= {{{day1 | {{{day | {{CURRENTDAY}} }}} }}}
|0
|{{#switch: {{{month2 | {{CURRENTMONTH}} }}}
|5|7|10|12 = 30
|1|2|4|6|8|9|11 = 31
|3={{#ifexpr: {{{year2 | {{CURRENTYEAR}} }}} mod 4 = 0
|{{#ifexpr: ({{{year2 | {{CURRENTYEAR}} }}} mod 100 = 0) ({{{year2 | {{CURRENTYEAR}} }}} mod 400 != 0)
|28
|29
}}
|28
}}
}}
}}) mod 7}}
}}<noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>
30,848

การแก้ไข