ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวนจิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
{{Infobox monarch
<!----------ชื่อ---------->
| name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวนนีเสี้ยวเซี่ยวตวนจิง
<!----------ภาพ---------->
| image = 董鄂妃《董鄂皇貴妃, 孝獻端敬皇后》.jpg
37

การแก้ไข