ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อริยสัจ 4"

ลดลง 12 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการแก้ไขที่ 8879586 สร้างโดย 49.228.200.142 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 8879586 สร้างโดย 49.228.200.142 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== อ้างอิง ==
* ราชบัณฑิตยสถาน. (2548). ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.'' (พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์. หน้าลุงตู่ 65-66.
*
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "[[พุทธธรรม (หนังสือ)|พุทธธรรม]]" มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546
 
16,920

การแก้ไข