ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาผู้แทนราษฎรไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ห้องประชุมขนาด =
| ห้องประชุมบรรยาย =
| ที่ประชุม = ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎร [[สัปปายะสภาสถาน|อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)]] ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25622563/E/198123/T_00570024.PDF ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดบริเวณสภาผู้แทนราษฎร เป็นการชั่วคราว]</ref>
| เว็บไซต์ = [https://www.parliament.go.th เว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎร]
 
}}
1,016

การแก้ไข