ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย"

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์''' (ชื่อย่อ: สวท.) เป็นหน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาล มีสถานะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของประเทศไทย สังกัด[[กรมประชาสัมพันธ์]] [[สำนักนายกรัฐมนตรี]] โดยมี[[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] และ[[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี]] เป็นผู้กำกับดูแล
 
== ประวัติวิทยุ ==
{{บทความหลัก|วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย}}กิจการวิทยุกระจายเสียงของไทย เริ่มต้นมาราว ๆ ปี 2470 ถึง 2472 โดย [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน]] ซึ่งทรงริเริ่มทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง โดยทรงตั้งชื่อว่า '''สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท''' เนื่องจากส่งกระจายเสียงจาก[[พระราชวังพญาไท]] โดยมอบหมายให้ กองช่างวิทยุ [[กรมไปรษณีย์โทรเลข]] ดำเนินการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง และดำเนินการกระจายเสียงได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2473 โดยเป็นกระแสพระราชดำรัส [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เนื่องในการ[[พระราชพิธีฉัตรมงคล]] จาก[[พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]]<ref>https://nbt.prd.go.th/about_sub_1/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2/ ความเป็นมา | การให้บริการ - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม