ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดทรงศิลา"

ลดลง 2,895 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
== {{เพิ่มอ้างอิง ==}}
{{เพิ่มอ้างอิง}}<br />{{เก็บกวาด}}{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน|name=วัดทรงศิลา พระอารามหลวง|important_buddha=หลวงพ่อโต (พระประธานในพระอุโบสถ) พระสุริยมุนี พระพุทธบาทจำลอง|photography=|do_not_do=|activities=พิธีทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา|shouldnt_miss=|open_time=เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 5.00 น. - 20.00 น.|address=๑๗๙ ถนนราชทัณฑ์ บ้านหินตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ|principal_buddha=หลวงพ่อโต|common_name=วัดทรงศิลา พระอารามหลวง|special_things=|Bhikkhu=|abbot=พระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท)|branch=มหานิกาย (เถรวาท)|type_of_place=[[พระอารามหลวง]] ชั้นตรี ชนิดสามัญ|caption=|image=|footnote=}}'''วัดทรงศิลา พระอารามหลวง''' พระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดชัยภูมิ มีหลักฐานบันทึกการกล่าวถึงในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็น[[พระอารามหลวง]] เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕
{{เก็บกวาด}}
วัดทรงศิลา พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๒ ๑๘๔๔, ๐ ๔๔๘๑ ๒๙๙๙, ๐๘ ๑๖๖๐ ๔๗๙๒ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวง เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
 
== ที่ตั้งวัด ==
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙ ถนนราชทัณฑ์ หมู่ที่ ๑ บ้านหินตั้ง ตำบลในเมือง [[อำเภอเมืองชัยภูมิ]] [[จังหวัดชัยภูมิ]] รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๒ ๑๘๔๔, ๐ ๔๔๘๑ ๒๙๙๙, ๐๘ ๑๖๖๐ ๔๗๙๒ สังกัดนิกายคณะสงฆ์[[ "มหานิกาย]]" ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด ๘ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็น[[พระอารามหลวง]] เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕
 
== ที่ตั้งวัด ==
== ประวัติการก่อตั้ง ==
'''วัดทรงศิลา พระอารามหลวง''' ตั้งอยู่ที่บ้านหินตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นวัดราษฎร์มาแต่เดิม จากประวัติจังหวัดชัยภูมิ และตามพงศาวดารกรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๒๕ กล่าวถึงบ้านหินตั้งไว้ว่า ''"...เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ (จ.ศ.๑๒๒๕) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หลวงวิเศษภักดี (ที) บุตรพระยาภักดีชุมพล (แล) เป็นพระภักดีชุมพล ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองชัยภูมิ ให้หลวงยกกระบัตร (บุญจันทร์) เป็นหลวงปลัด ให้หลวงขจรนพคุณ เป็นหลวงยกกระบัตร ประกาศให้ราษฎรที่อพยพโยกย้ายไปประกอบอาชีพในถิ่นต่าง ๆต่างๆ กลับคืนสู่ถิ่นเดิม.."''.ในสมัยพระภักดีชุมพล (ที) เป็นเจ้าเมืองชัยภูมินั้น พิจารณาเห็นได้ว่า บ้านหินตั้ง (ที่ตั้งเมืองชัยภูมิปัจจุบัน) เป็นที่ทำเลกว้างขวางมีชัยภูมิดี จึงได้ย้ายเมืองจากโนนปอปิด (บริเวณปรางค์กู่กับหนองบัวเมืองเก่า) มาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านหินตั้ง และอยู่มาจนทุกวันนี้ พระภักดีชุมพล (ที) รับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาได้ ๑๒ ปี ก็ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อถือตามคตินี้ ถือได้ว่าบ้านหินตั้งมีมานานแล้ว วัดทรงศิลา เดิมเรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดหินตั้ง สันนิษฐานว่าได้สร้างในสมัยของพระภักดีชุมพล (ที) ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๐๒ - ๒๔๑๘ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๐ พระหฤทัย (บัว) เจ้าเมืองชัยภูมิ ได้เปลี่ยนชื่อวัดหินตั้งเป็นภาษาทันสมัยว่า วัดทรงศิลา ซึ่งแปลตามตัวอักษร ก็แปลว่า หินตั้ง นั่นเอง นี้เป็นการสันนิษฐานจากเรื่องราวในพงศาวดาร และปัจจุบันก็ได้ยึดเอาปี พ.ศ. ๒๔๑๘ เป็นปี พ.ศ. ตั้งวัดทรงศิลา เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ <ref>http://cpm.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=133:2009-07-17-06-26-03&catid=49:2008-10-29-14-45-26&Itemid=83</ref><ref>https://web.facebook.com/pg/teawwat/photos/?tab=album&album_id=787970871409256</ref>
 
ในสมัยพระภักดีชุมพล (ที) เป็นเจ้าเมืองชัยภูมินั้น พิจารณาเห็นได้ว่า บ้านหินตั้ง (ที่ตั้งเมืองชัยภูมิปัจจุบัน) เป็นที่ทำเลกว้างขวางมีชัยภูมิดี จึงได้ย้ายเมืองจากโนนปอปิด (บริเวณปรางค์กู่กับหนองบัวเมืองเก่า) มาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านหินตั้ง และอยู่มาจนทุกวันนี้ พระภักดีชุมพล (ที) รับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาได้ ๑๒ ปี ก็ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อถือตามคตินี้ ถือได้ว่าบ้านหินตั้งมีมานานแล้ว วัดทรงศิลา เดิมเรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดหินตั้ง สันนิษฐานว่าได้สร้างในสมัยของพระภักดีชุมพล (ที) ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๐๒ - ๒๔๑๘ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๐ พระหฤทัย (บัว) เจ้าเมืองชัยภูมิ ได้เปลี่ยนชื่อวัดหินตั้งเป็นภาษาทันสมัยว่า '''"วัดทรงศิลา"''' ซึ่งแปลตามตัวอักษร ก็แปลว่า หินตั้ง นั่นเอง นี้เป็นการสันนิษฐานจากเรื่องราวในพงศาวดาร และปัจจุบันก็ได้ยึดเอาปี พ.ศ. ๒๔๑๘ เป็นปี พ.ศ. ตั้งวัดทรงศิลา เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ <ref>http://cpm.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=133:2009-07-17-06-26-03&catid=49:2008-10-29-14-45-26&Itemid=83</ref><ref>https://web.facebook.com/pg/teawwat/photos/?tab=album&album_id=787970871409256</ref>
 
== ศาสนวัตถุที่สำคัญภายในวัด ==
 
== ลำดับเจ้าอาวาส ==
# พ.ศ.๒๕๔๒๒๕๔๔ - พ.ศ.๒๕๕๓ พระสิทธิชัยมุนี (ประสิทธิ วรคุโณ)
 
# พ.ศ.๒๕๕๓ - ปัจจุบัน พระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท)<ref>http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=5690</ref>
# พ.ศ. ....... - พ.ศ.๒๔๓๘ พระอาจารย์โห
# พ.ศ.๒๔๓๘ - พ.ศ.๒๔๕๘ พระครูจรูญนิโรธกิจ (จูม)
# พ.ศ.๒๔๕๘ - พ.ศ.๒๔๖๑ พระปลัดคลี่
# พ.ศ.๒๔๖๑ - พ.ศ.๒๔๖๘ พระครูวิจิตรนิโรธคุณ (โพธิ์)
# พ.ศ.๒๔๖๘ - พ.ศ.๒๔๘๐ พระครูวิจิตรนิโรธคุณ (โชติ)
# พ.ศ.๒๔๘๑ - พ.ศ.๒๔๘๔ พระมหาศิริ เขมโก
# พ.ศ.๒๔๘๔ - พ.ศ.๒๔๙๗ พระครูวิจิตรนิโรธคุณ (จันทร์)
# พ.ศ.๒๔๙๗ - พ.ศ.๒๕๑๙ พระราชชัยมุนี (พรม ญาณวโร)
# พ.ศ.๒๕๑๙ - พงศ.๒๕๓๗ พระราชพรหมจริยคุณ (ชาลี อตฺถกาโม)
# พ.ศ.๒๕๔๒ - พ.ศ.๒๕๕๓ พระสิทธิชัยมุนี (ประสิทธิ วรคุโณ)
# พ.ศ.๒๕๕๓ - ปัจจุบัน พระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท)<ref>http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=5690</ref>
 
== อ้างอิง ==
<references />
52,458

การแก้ไข