ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8743881 สร้างโดย 58.9.37.78 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
พระนาม "สูรยวรรมัน" แปลว่า ผู้มีพระอาทิตย์เป็นเกราะ หรือผู้มีสุริยเทพคุ้มครอง มาจากคำสันสกฤต ''สูรฺย'' แปลว่า พระอาทิตย์ + ''วรฺมัน'' แปลว่า ผู้มีเกราะ คำนี้เพี้ยนมาจาก ''สูรยวรรม'' และภายหลังเพี้ยนต่อเป็น ''สุริโยพรรณ'' เช่น ในพระนามของ[[พระบรมราชาที่ 7]] (พระศรีสุริโยพรรณ) และของ[[นักองค์เอง]] (พระนารายณ์รามาธิบดีศรีสุริโยพรรณ)<ref>{{cite book | title = ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 12 | isbn = 9749528476 | year = 2549 | page = 71 | publisher = กรมศิลปากร| location = กรุงเทพฯ }}</ref>
 
พระนามปรมาภิไธยหลังสิ้นพระชนม์สวรรคต คือ "พระบาทกมรเตงอัญบรมวิษณุโลก" (វ្រះបាទកម្រតេងអញបរមវិឝ្ណុលោក ''วฺระบาทกมฺรเตงอญบรมวิศฺณุโลก'')<ref name = "fad"/> พระนาม "บรมวิษณุโลก" นี้สื่อว่า ทรงเข้าถึงแล้วซึ่งพิภพอันยิ่งใหญ่ของ[[พระวิษณุ]] คือ สรวงสวรรค์<ref name=Higham>Higham, C., 2001, The Civilization of Angkor, London: Weidenfeld & Nicolson, ISBN 9781842125847</ref>{{rp|118}}
 
==พระราชกำเนิด==
80

การแก้ไข