ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮักกัย"

เพิ่มขึ้น 170 ไบต์ ,  9 เดือนที่ผ่านมา
เพิ่มรายการอ้างอิง
(เพิ่มหมวดหมู่และลบคำเล็กน้อย)
(เพิ่มรายการอ้างอิง)
 
ฮักกัยได้พยากรณ์ไว้ว่า ปี 520 ก่อนคริสตศักราช ที่เยรูซาเร็ม ผู้คนที่นั่นจะต้องสร้างพระวิหารให้เสร็จสมบูรณ์ พระวิหารหลังใหม่นี้จะดีและเหนือกว่าพระวิหารหลังเก่า เขาได้ยืนยันว่า หากว่าพระวิหารหลังใหม่สร้างไม่เสร็จ จะเกิดความทุกข์ยาก การกันดารอาหาร และภัยพิบัติจากธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาสู่ชนชาติยิว
 
== อ้างอิง ==
 
{{รายการอ้างอิง}}พระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรู (ฉบับศึกษา)
[[หมวดหมู่:ผู้เผยพระวจนะ]]
[[หมวดหมู่:ผู้เผยพระวจนะน้อย]]
130

การแก้ไข