ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานันดรศักดิ์ยุโรป"

(แก้ไขไวยากรณ์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ในสหราชอาณาจักร ได้แบ่งคนออกเป็น 3 ชนชั้นคือ
# '''พระเจ้าแผ่นดิน''' (sovereign) ก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีนาถ<ref>หมายถึง King และ Queen ถ้าหากกษัตริย์เป็นพระราชินีนาถ เช่นในรัชกาลปัจจุบัน พระราชสวามีที่จะถือเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยจะต้องได้รับสถาปนาเป็น[[กษัตริย์พระราชสวามี]] (King consort) เท่านั้น (มีพระองค์เดียวคือพระราชาฟิลิปในสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่ 1) หรือมิฉะนั้นก็ต้องเป็นเจ้าชายพระราชสวามี (มีพระองค์เดียวเช่นกันคือเจ้าฟ้าชายอัลเบิร์ต ในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย) ถ้าหากไม่ได้เป็น King Consort หรือ Prince Consort แล้ว ไม่เข้าประเภทนี้ ดังเช่นปัจจุบันพระเจ้าแผ่นดินแห่งสหราชอาณาจักรหมายถึง[[สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2]] พระองค์เดียว แต่หากในรัชกาลที่แล้วพระเจ้าแผ่นดินหมายถึงสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6และสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ</ref>
# '''[[ขุนนาง]]''' (peers) คือผู้ที่มีบรรดาศักดิ์เป็น[[ดยุก]], [[มาร์ควิส]], [[เอิร์ล]], [[ไวเคานต์]] หรือ[[บารอน]] <ref>เนื่องจากสภาขุนนางจำกัดสมาชิกไว้ราว 800 คน จึงไม่สามารถให้ขุนนางทุกคนเข้าประชุมได้ ดังนั้นขุนนางที่เข้าประชุมจะต้องเป็นขุนนางที่มีสิทธิเท่านั้น ซึ่งสิทธินี้อาจได้มาจากการสืบตระกูล หรือ ได้รับสิทธิจากนายกรัฐมนตรี หรือมีสิทธิจากการดำรงตำแหน่งอื่นๆ </ref>
# '''สามัญชน''' (commons) คือทุกคนที่เหลือที่ไม่เข้าประเภท 1 และ 2 แม้จะมีคำนำหน้าชื่ออย่างไรก็ก็ถือเป็นสามัญชน
 
ผู้ใช้นิรนาม